Information til erhvervslivet

22-03-2020

Odder Kommune gør alt, hvad vi kan få at støtte erhvervslivet.

Odder Kommune fremrykker betalinger til private virksomheder.

I den kommende tid er det besluttet, at ophæve kommunens økonomisystems 30 dages betalingsfrist. Det betyder, at der i stedet bliver en straks-udbetaling.
Dette skridt er taget for at hjælpe vores leverandører i denne ekstraordinære situation.

Arbejde holdes i gang 

Odder Kommune igangsætter så vidt muligt arbejde, nu hvor mange institutioner er lukket. Fx bliver der lige installeret energibesparende foranstaltninger på Vestermarken. Fælles Drift & Service vil i det hele taget forsøge at holde gang i flest mulige projekter, der involverer eksterne samarbejdspartnere.

UdviklingOdder er klar med råd og vejledning

UdviklingOdder er ikke på kontoret, men de er klar til at hjælpe med råd og vejledning via mail og telefon.