Situationen i Ukraine - Her kan du tage kontakt

17-03-2022

Hvis du er tvivl om noget i forhold til ukrainske flygtninge i Odder, eller gerne vil hjælpe, kan du her se en liste over steder, du kan henvende dig.

Kriseinformation.dk – på både ukrainsk, engelsk og dansk

De nationale myndigheder har oprettet hjemmesiden kriseinformation.dk til alle, der ønsker at orientere sig om danske forhold. Her kan man bl.a. finde svar på aktuelle spørgsmål, tal for ukrainske asylansøgere, nyheder og pressemeddelelser m.m. Siden opdateres løbende med al relevant information på dansk, engelsk og ukrainsk.

Nyidanmark.dk - Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen har grundet krigen i Ukraine lavet en informationsside med spørgsmål og svar målrettet personer fra Ukraine, der ønsker at opholde sig i Danmark eller er i Danmark. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevante spørgsmål og svar. https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere

Hvor skal flygtninge henvende sig for at få hjælp i Odder Kommune?

Er der brug for akut lægehjælp skal man ringe til lægevagten 7011 3131.

Generelt er det en god idé at tage kontakt til Odder Kommunes hjælpelinje for flygtninge fra krigen i Ukraine. Hjælpelinjen kan træffes på 5138 6178. Der kan forekomme ventetid på telefonen, og vi vil opfordre dig til at indtale en besked med dit navn og telefonnummer.

Hjælpelinjen kan yde generel vejledning, herunder om kontakt til udlændingemyndighederne og ansøgning om opholdstilladelse. Ukrainere kan også få vejledning om, hvad der skal ske, hvis de får opholdstilladelse i Danmark.

Den psykiatriske rådgivningstelefon er åben for ukrainere og andre med tilknytning til Ukraine. Rådgiverne er erfarne psykiatriske medarbejdere. De taler dansk og engelsk. Ring på: 7847 0470

Borgere og virksomheder, som ønsker at tilbyde husly eller anden form for hjælp til de ukrainske flygtninge, er velkommen til at kontakte Frivilligcenteret på 3084 3480 eller ph@frivilligcenter-odder.dk.

Røde Kors har etableret callcenter for frivillige

Røde Kors har etableret et callcenter, Røde Kors Parat, hvor spontanfrivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i deres lokalområde. Du kan melde dig til Røde Kors Parat på Røde Kors’ hjemmeside her. Når der bliver brug for frivillige til konkrete og relevante opgaver, kan Røde Kors igangsætte en indsats med de registrerede frivillige.

 

Dansk flygtningehjælp har tilsvarende igangsat en række initiativer målrettet flygtninge fra Ukraine: https://drc.ngo/da/

 

Love og regler

Hvad gælder nu

Ukrainske statsborgere kan ligesom alle andre udlændinge indgive ansøgning om asyl i Danmark, hvis de befinder sig her i landet. Imens deres ansøgning om asyl bliver behandlet, skal de som udgangspunkt bo på et asylcenter. I visse tilfælde, hvis en række betingelser er opfyldt, kan de dog bo hos fx en ægtefælle, ven eller et familiemedlem. Udlændingestyrelsen skal sikre, at asylansøgere er indkvarteret under ordentlige forhold. Derfor vil de ukrainske asylansøgere skulle ansøge Udlændingestyrelsen om tilladelse til at blive privat indkvarteret i Danmark. Der kan læses mere herom på udlændingemyndighedernes hjemmeside: www.nyidanmark.dk/ukraine.

Folketinget har endvidere torsdag den 10. marts 2022 tiltrådt et aktstykke, som gør det muligt for kommunalbestyrelsen frem til den forventede ikrafttræden af en særlov torsdag den 17. marts 2022 for fordrevne fra Ukraine at tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Særlov i høring

Udlændinge og Integrationsministeriet har i dag fremsat forslag til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (L145).

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66187

Lovforslaget er ligeledes sendt i høring dags dato med svarfrist i morgen kl. 9.00.

Lovforslaget forventes at blive 1. behandlet i morgen, tirsdag den 15. marts og 2. og 3. behandlet onsdag d. 16. marts og træde i kraft torsdag den 17. marts.

Ansøgningsproces om opholdstilladelse

Onsdag ventes en særlov om flygtninge fra krigen i Ukraine at blive vedtaget, men allerede nu er der noget at forholde sig til. Det handler om at alle flygtninge skal registreres, og det er der nu åbnet for.

For at blive registreret som flygtning fra krigen i Ukraine, skal man udfylde et registreringsskema. Dette skema kan man få hjælp til at udfylde ved at ringe til Odder Kommunes hjælpelinje på 5138 6178. Linjen er åben mandag-onsdag fra 9-14, torsdag fra 9-16 og fredag fra 9-14.

Har du i øvrigt spørgsmål til, hvordan vi håndterer de lokale effekter af krigen i Ukraine? Så kan du læse mere via linket her.