Haveindgangen opgraderes i Folkeparken

01-09-2022

Adgangen til rådhuset fra Rådhusgade får en overhaling i forbindelse med anlæggelse af Folkeparken.

Haveindgangen er designet som den oprindelige hovedindgang for Odder Rådhus. Det har dog ikke fungeret som sådan i det daglige liv, fordi parkeringspladsen har været anlagt ved den vestlige indgang. Vestindgangen har 2 trappeforløb som skal forceres, inden man når frem til Rådhusets reception.

Med Folkeparken bliver Rådhusets designidé gennemført ved at etablere en gæsteparkering mod Rådhusgade. Det løser flere udfordringer:

  • Det bliver lettere at komme på rådhuset som handicappet eller gangbesværet, da der indrettes 2 handicappladser og plads til handicapbus ved den nye gæsteparkering mod Rådhusgade.
  • Gæsteparkeringen kan ikke blokeres af medarbejdere, da den, uden for Rådhusets åbningstid, er spærret af med et pullertsystem.
  • Man kan bruge den afspærrede gæsteparkering til multibane – boldspil, skateboard mv. – uden for Rådhusets åbningstid. (Det har tidligere været årsag til gensidig frustration at Rådhusets gårdrum er blevet brugt af skatere mv.).

Vejen til at kunne anlægge den nye gæsteparkering har desværre betydet, at der i denne uge er blevet fældet 6 lindetræer i rækken langs Rådhusgade. Det har været nødvendigt, da der er meget lidt plads til at etablere p-pladser og manøvreareal. Det skyldes bl.a. den store ventilationskanal og beskyttelsen af det store kastanjetræ i Rådhushaven.

Trærækken genplantes, hvor de nye træer plantes lidt tættere på fortovet og i et rodvenligt bærelag. Det sikrer de bedst mulige vækstmuligheder for de nye træer.