Mulighed for at hente sandsække i Hou

21-12-2023

Det er varslet forhøjet vandstand ved Odder Kysten fredag på grund af stormen Pia, der presser store mængder vand ned i Kattegat. Derfor er der mulighed for at vandet kommer op over kajen i Hou.

Fælles Drift & Service har for en sikkerheds skyld gjort sand, sandsække incl. strips samt skovle tilgængelig på Alexandraplads, for de borgere der måtte have brug for det.