Status på etablering af cykelsti og Houvejen

03-02-2023

Flere borgere har spurgt til status på arbejdet med cykelstien mellem Hou og Odder og Houvejens beskaffenhed.

Status på etablering af ny cykelsti fra Hou til Odder

Arbejdet med cykelstien gik i stå i december måned, da arbejdet blev besværliggjort at store mængder regn og efterfølgende frost.
Samtidig har asfaltværket stået stille i januar, da de renoverer maskiner om vinteren. Der har derfor kun været leveret små mængder asfalt til lapning af veje.

Men nu er kommunens leverandør pt. i gang med opsætning af kantpæle i linjen mellem kørebane og cykelsti. Der opsættes i første omgang kantpæle pr. 100 meter kørebane.

Med hensyn til færdiggørelse af slidlaget på de sidste ca. 3.000 meter cykelstien nærmest Hou er følgende aftalt:

  • Overordnet udføres asfaltarbejde i 1. kvartal med stor forsigtighed, da temperaturerne almindeligvis er lave og nattefrost ofte forekommer.
  • Når asfaltproduktion igen er muligt på asfaltfabrikken i Hasselager (Produktionen forventes påbegyndt primo uge 6) udføres slidlagsarbejdet, således at cykelstien vil være færdiggjort i sydsiden af Houvej. Det kræver, at lufttemperaturer er over 5 grader over hele døgnet og der ikke er nedbør.
  • Der er aftalt vejbesigtigelse i næste uge, hvor der vil blive taget bestik af vejrudsigten for den kommende periode.
  • Efterfølgende stribearbejder udføres, når vejret tillader dette.
  • Det skal bemærkes, at der naturligvis på nuværende tidspunkt kan cykles på den del af cykelstien, som endnu ikke har fået slidlag.

Status på Houvejens kørebane

  • Kørebanebelægningen er på visse strækninger i dårlig stand, og vil i løbet af foråret blive repareret med fræsning og udlægning af nyt bærelag.
  • Der foretages løbende lapning af huller. Indmeld gerne huller til os via Borgertip.
  • Skadesniveauet for Houvej er på et niveau, hvor et nyt slidlag ikke er aktuelt.
  • Vedrørende en gennemgribende renovering af bærelaget på Houvej er vores leverandør i løbende dialog med Odder kommune, og har i denne proces diskuteret alternative løsningsforslag.