Flotte karakterer til Jobcenter Odder

30-11-2023

I en ny undersøgelse får Odder Kommunes jobcenter gode karakterer af både borgere og virksomheder.

”Hvor tilfreds er du med samarbejdet med jobcenteret?”

Sådan lød spørgsmålet til borgere og virksomheder i Odder Kommune for nylig fra Kommunernes Landsforening – og heldigvis satte de fleste kryds i felterne ”meget tilfreds” og ”tilfreds”. 66 procent af borgerne er overordnet set enten tilfredse eller meget tilfredse og omkring 80 procent af sygedagpengemodtagere oplever at der er en konkret plan for deres forløb. Det placerer Odder Kommune et stykke over landsgennemsnittet. 

”Det er virkelig dejligt at læse, at så mange af vores borgere er glade for deres forløb med jobcenteret og på vegne af hele udvalget vil jeg gerne sende en stor ros til vores medarbejdere. Rapporten viser også, at vi stadig har et stykke arbejde foran os i forhold til at sikre en god forventningsafstemning og dialog om jobmuligheder for den enkelte. Virksomhederne mangler arbejdskraft og alle skal have mulighed for at forsørge sig selv og sin familie helt eller delvist. Det arbejde er vi i gang med sammen med dygtige samarbejdspartnere i det Lokale Beskæftigelsesforum, så det kommer til at foregå på en ordentlig måde,” siger Finn Thranum (V), der er formand for Udvalget for Sundhed og Voksne.

93 procent af virksomhederne er tilfredse

Hos Odder Kommunes virksomheder er tilfredsheden med jobcenteret endnu højere – 93 procent angiver at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. Især jobcenterets måde at kommunikere på og forståelsen for virksomhedernes behov får rosende ord med på vejen med henholdsvis 90 og 82 procent, som svarer ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”.

”Vi har arbejdet meget med en hurtig og præcis kommunikation, blandt andet ved at borgere og virksomheder kun har en indgang til jobcenter, så jeg er glad for at det kan mærkes. Det lader sig især gøre, fordi vi har nogle virkelig dygtige medarbejdere, som kender kommunen og borgerne indgående, og dem vil jeg gerne give en stor ros til,” siger Ole Stounbjerg, der er Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef i Odder Kommune.

Han er dog også opmærksom på at der stadig er områder, hvor jobcenteret kan blive endnu bedre.

”Vi skal blive bedre til at forventningsafstemme med både borgere og virksomheder, så vi sikrer at de rigtige mennesker kommer i de rigtige jobs. Derudover skal vi også være opmærksomme på samspillet og koordineringen på de indre linjer, så vi bliver endnu skarpere på virksomhedernes behov. Og frem for alt skal vi fortsætte de gode takter i forhold til at holde en god dialog og et godt samarbejde med vores borgere og vores virksomheder, siger Ole Stounbjerg.

Tilfredshedsmålingerne kan læses i deres helhed her:

Link til tilfredshedsmåling blandt borgere.

Link til tilfredshedsmåling blandt virksomheder.