Status på den braste dæmning

10-11-2023

Medarbejdere fra Odder Kommune og kommunens samarbejdspartnere mødtes torsdag ved den braste dæmning ved Rathlousdal.

Torsdag formiddag mødtes to repræsentanter for Odder Kommune med WSP, COWI, Vils Entreprenørforretning og SAMN Forsyning ved den dæmning, som brast natten til den 25. oktober.

WSP har projekteret, udbudt og styret anlæggelsen af dæmningen, mens COWI er uvildig rådgiver i sagen. Vils Entreprenørforretning, var totalentreprenør på dæmningen og SAMN-Forsyning har finansieret 75% af dæmningen.

Formålet var sammen at besigtige dæmningen og skaderne samt aftale, hvad næste skridt er i processen frem mod en ny etablering af dæmningen og en vurdering af årsagerne til dæmningens kollaps.

Det er meget svært at pege på en enkelt årsag til dæmningens kollaps udover den helt ekstreme mængde vand, der er kommet i løbet af oktober og som i dagene og især timerne op til selve dæmningsbruddet løb ind med stor hastighed i bassinet bag dæmningen. Vandmængden burde ikke i sig selv have forårsaget dæmningens kollaps, men følgende konkrete årsager kan have været medvirkende:

  • Beton-bygværket er ikke designet til et kontrolleret overløb.
  • Selve opbygningen af dæmningen, der ind mod betonbygværket helt åbenlyst ikke har været stærk nok.
  • I Odder Kommune har vi ikke erfaring med dæmninger på den her måde, og derfor har der været tvivl om nogle rutiner i forhold til eksempelvis risiko for overløb og reaktion på det.

Det er nødvendigt, at undersøge den bestående del af dæmningen nærmere, hvilket vil ske så hurtigt som muligt og senest i løbet af de næste 2 uger.

Vi har endnu ikke en tilbagemelding fra Naturskaderådet, men forventer dette i løbet af kort tid.