Status på vejrsituationen

29-10-2023

Den kraftige regn gør, at Odder Å svulmer op med fare for nye oversvømmelser.
Beredskabet er på opgaven, og gør alt hvad de kan. Opdateret kl. 16.30.

Det forventes at eventuelle oversvømmelser vil ske i samme områder som i onsdags. Derfor er opfordringen til borgere i specielt de områder om fortsat at være opmærksom på sikre huse og øvrige værdier ved at bygge diger af sandsække.

Sandbunke

Der er etableret et depot til fyldning af sandsække ved Spektrum på Parkvej 5.

Her kan du komme og hente sandsække, strips og sand. Der er desuden en manuel sandfylder og skovle på pladsen.

Status på situationen søndag den 29. oktober k. 16.30:

Selvom det ikke har regnet et stykke tid nu, så er der forsinkelse på vandet, da det samles fra de højereliggende områder rundt om Odder.
Derfor skal en masse vand lige nu igennem byen.

De gode folk fra Østjyllands Brandvæsen har pt. gang i fire pumper, så man pumper 21.000 liter vand i minuttet.

Pumper vand i Odder å

Beredskabet pumper vand

Hent sandsække