Kom til Arkitekturens Dag

25-09-2023

Arkitekturrådet har nominerede seks bygninger til årets bygningspriser. Du kan se hvem der vinder de to priser mandag den 2. oktober, hvor vi fejrer vi Arkitekturens Dag på Odder Museum.

Til Arkitekturens Dag den 2. oktober har vi to bygningspriser på spil: Årets Nybyggeri og Årets Renovering i Odder Kommune.

Arkitekturrådet har besluttet at nominere tre bygninger i hver af de to kategorier. Herunder kan du se bygningerne og læse mere om dem.

Årets Nybyggeri

Hus på Bjeragervej 66

Bjeragervej 66

Huset er opført i 2020 og fremstår som en enkel og moderne bolig, der har tydelig reference til det traditionelle danske landsbyhus. Huset er sammensat af tre bygningskroppe der forskydes på hinanden, og på den måde skaber variation i facadeniveau og skaber nogle mindre og afgrænsede rum.
Arkitekten er ejeren selv i samarbejde med arkitekt Per Dybro.

Bygningen er opført med traditionel symmetrisk saddeltag uden tagudhæng. Trods træbeklædning og det sorte farvevalg på facaderne, falder huset fint ind i omgivelserne. Huset forholder sig forholdsvis lukket ud mod vejen men viser overvejende sit arkitektoniske særpræg mod havesiden.

Et overbevisende eksempel på tilpasning af en ny, moderne og funktionel bebyggelse, der respektere placering, skala og grundform for ejendomme i område.

 

Hus på Bøgevej 8

Bøgevej 8

Bøgevej 8 er opført i 2022 og er tegnet og opført af ejerne selv. Huset er opført på en skovnær grund. Byggeriet er indpasset nænsomt og med respekt for omgivelserne og de omkringliggende boliger.

Ligesom naboejendommene, er huset fuldmuret i gule mursten. Husets arkitektur har tydelige referencer til 1960’ernes byggestil, med fladt tag med udhæng, rå murstensvægge ude og inde, opmuret pejs, sortmalede trævinduer og generelt solide og tidsløse materialer som tegl, linoleum, kork, egetræ og dansk lærk. Huset er opført med højde i forskellige niveauer, hvilket er med til at understrege grundens naturlige terræn. Facaderne fremstår med variation i facadeniveau og –åbninger, men formår stadig at fastholde et enkelt og sammenhængende udtryk gennem den stilsikre arkitektur.

Et overbevisende eksempel på en ny bebyggelse der fremtræder harmonisk og elegant i sin formgivning og facaderytme. Huset er veludført uden at fremtræde anmasende eller mærkværdigt i forhold til omgivelserne.

 


Huse på Kløverbakken

Kløverbakken

Bofællesskabet Kløverbakken tegnet af arkitektfirmaet ARKEN er i 2023 præmieret som bæredygtigt træbyggeri 2022. Bofællesskabet Kløverbakken er stiftet af ildsjæle fra Odder, med visionen om et bofællesskab med fokus på bæredygtighed og fællesskab som rammerne om socialt bæredygtigt liv, hvor man har mulighed for at komme hinanden ved, og gøre hverdagen mere værdifuld i fællesskab.
Bofællesskabet er udført i præfabrikerede trækonstruktioner og beklædning, og med grønne tage som er med til at nedbringe CO2-aftrykket samt sikre en god biodiversitet.

Kløverbakken rummer 58 boliger der er organiseret omkring ét fælleshus, som med sin højde og centrale placering i bebyggelsen inviterer beboerne ind i hjertet af fællesskabet til fællesspisning, sociale arrangementer og nærvær. Udover fælleshuset er gaden et centralt element, som er et bilfrit og trygt rum for de gående og cyklende, hvor der er plads til leg, ophold og uformelle møder mellem naboerne.

En fornyelse på Kløverbakken i forhold traditionelle parcelhusområder er fraværet af markerede skel mellem husene, ingen hegn eller hække, så grundene flyder sammen og naturen trækkes helt ind til husene.


Årets Renovering

Rathlousdal

Rathlousdal

Godset forventes at være tegnet af arkitekten, Christian Joseph Zuber (1736-1802). Men efter en omfattende brand i 1912 blev pavillonerne genopført i et nyere udtryk af neobarok.

Pavillonen er sat i stand med udgangspunkt i det oprindelige arkitektoniske udtryk blandt godsets eksisterende pavilloner.

Godsets renovering har et perspektiv på 100 år ad gangen. Det udskiftede tag var det oprindelig fra 1912, så derfor er det anvendt nye sortglaserede vingetegl, samt kviste og nedløbsrør af kobber grundet materialets høje kvalitet og udtryk.
Vinduerne er ikke skiftet, da disse forventes at holde 100 år endnu.

Hele ydermuren er reetableret med sandblæsning og sidst muret op med gul cement yderst. Farven, mellemgul, er ikonisk for flere af godsets eksisterende boliger/bygninger.
Der er taget et stort hensyn til bygningens fremtoning og bevaring, som har signifikant betydning for området og den eksisterede landskabsfredning.

 

Hus på Rosensgade

Rosensgade 97

Rosensgade 97 bygget i 1932 og tegnet af Axel Nielsen, er et klassisk eksempel på en stor hvid patriciavilla. Villaen fremstår hvidpudset, med tag af sortglaseret tegl, med opsprossede vinduer, karnap og en enkel udsmykning.

Kombinationen af hvid pudset facade og et sort glaseret tag skaber en markant kontrast, hvor det hvide pudset arbejde fungerer som en skarp baggrund og fremhæver detaljer som kobber nedløbsrør, vinduer og det blanke tag.

Facaden fremstår enkel, ren og næsten minimalistisk i sit udseende. Den hvide pudsede facade er glat og ensartet, hvilket giver bygningen et tidløst udtryk. Ejendommen er opført med velafvejede proportioner og symmetri.

 


Hus på Rørthvej 36

Rørthvej 36

Rørthvej 36 er opført i 1935 tegnet af arkitekt, H.P. Nielsen, Odder. Bygningen står i gule mursten med et rødt tegltag. Særligt karakteristisk for bygningen er den stejle taghældning og bygningens sammensatte karakter med et slankt tværgående gavlmotiv ud mod Rørthvej.
Bygningens stilsprog trækker på den nordiske klassicisme og indskriver sig i slutningen af bedre byggeskik som en moderne fortolkning heraf.

Renoveringsstrategien har været at reetablere og genskabe husets oprindelige rum og karakter. Der er genetableret rum i henhold til de originale tegninger og alle overflader er renoveret med respekt for det oprindelige udtryk. I videst muligt omfang er eksisterende overflader og materialer bevaret og nænsomt efterbehandlet.

Boligen fremstår efter renovering karakterfuldt og med den meget fine rummelighed som den i sin tid er tænkt og designet til.

Huset er har gennemgået: Nyt tegltag, Kviste er efterisoleret og renoveret, Generelt er vinduer udskiftet med hvide karme og rammer i mahogni, Alt murværk er nænsomt afrenset og efterfuget således at lettere patina er karakterfuldt bevaret.

Program for Arkitekturens Dag

Arkitekturens Dag foregår den 2. oktober kl. 19 - 21.30 på Odder Museum

 • Velkomst og præsentation af Odder Kommunes nye arkitekturråd ved Louise Trier Kreutzfeldt

 • Kulturmiljøer i Odder Kommune ved Klaus Markmann Jensen, Museumsinspektør Odder Museum

 • Byfortætning og livet i bymidten ved Sille A. Bjørn, Arkitekt og partner, Hele Landet
  Fællesskab og Bærerdygtigt byggeri ved Arkitekt Levi Dørken, ARKEN

 • Kåring af årets bygningspriser

 • Se udstillingen om klima på museet

Der vil være let forplejning.

Tilmelding 

Tilmelding til Louise.kreutzfeldt@odder.dk senest d. 1. oktober. 50 personer. Først til mølle

Hvem er Arkitekturrådet?

Det er Arkitekturrådet i Odder Kommune der står for at nominere bygninger og kåre de to vindere af bygningspriserne.

Rådet består af følgende medlemmer:

 • Kommunalbestyrelsen, Louise Kreutzfeldt (V), formand
 • Kommunalbestyrelsen, Palle Holsting (A), næstformand
 • Foreningen By & Land Odder, Anne Jønsson
 • Odder Museum, Michael Frausing og Klaus Markmand
 • Arkitektforeningen, arkitekt Amal Ashur
 • Køb Odder, tømmermester Peder Skipper
 • Udvikling Odder, mediespecialist Peter Astrup
 • Grafisk kunstdesigner, Lene Nygård Rosenberg
 • Arkitektfirma, KAARK, Kenneth Arboe