Rotter

09-02-2024

Odder Kommune modtager pt. mange henvendelser vedrørende rottebekæmpelse. Læs mere om anmeldelse, årligt gebyr for rottebekæmpelse mv.

Digitale anmeldelser sendes direkte til bekæmperen som iværksætter bekæmpelsen af rotter. Bekæmpelse sker ikke hurtigere ved telefonisk henvendelse.

Kommunen bekæmper rotter, hvor der er konstateret rotter. Den kommunale bekæmpelse er ikke forebyggende og det er ikke lovligt at udlevere gift til privatpersoner.

Har du et ønske om jævnlige fastlagte besøg, som skal forebygge mod rotter, bør du tegne en privat sikringsordning. Private sikringsordninger har til formål at standse rotterne før de bliver et problem og betyder, at du får et privat firma til at forebygge mod rotter på din ejendom, inden der konstateres rotter.

Ingen fakturering af besøg af rottebekæmperen - kommunen opkræver et årligt gebyr

Odder Kommune opkræver årligt et gebyr for rottebekæmpelse. Dermed bliver ejendomsejer ikke faktureret for et besøg af rottebekæmperen, men kan frit anmelde formodning om rottetilhold.

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og beregnes, gældende fra 1. januar 2024, på baggrund af ejendommens areal, som oplyst i BBR, forud for det år, som opkrævningen dækker.
Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, hvorimod tidligere beregning skete med udgangspunkt i ejendommens samlede værdi. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.
Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

Kan du ikke foretage digitale anmeldelse kan du ved henvendelse til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, indenfor åbningstiden, få hjælp til at foretage anmeldelsen.

Mere information om rottebekæmpelse:

Redaktør Miljø, miljoe@odder.dk