Demensugen 2024

06-05-2024

Den årlige Demensuge, som i år sætter fokus på demensvenlighed i kultur- og fritidslivet. I Odder er der bl.a. malet ”For glem mig ej” bænke for at oplyse og bryde tabuet omkring demens

Tre unge ved en demensbænk i Folkeparken

”Ta’ med, afsted” er sloganet for Demensugen 2024. Det er en stående invitation til mennesker med demens om at komme og være en del af fællesskabet i de lokale klubber, foreninger og kulturtilbud, der hvor de bor.

Selvom motion, oplevelser og det at dyrke sine interesser i et fællesskab er entydigt godt for vores fysiske og mentale sundhed, så viser undersøgelser, at 83 procent demensramte, trækker sig fra sociale aktiviteter og fritidsliv, efter de har fået diagnosen.

Arrangementer mv. i Odder Kommune

I Odder kommune har elever fra FGU malet fire ”For glem mig ej” bænke

Bænkene har til formål at oplyse og bryde tabuet omkring demens.

Bænkene er udsmykket med en QR kode, som fører dig til kommunens hjemmeside omkring demens.

Endvidere pyntes de med citater fra borgere i kommunen med demens.

Bænkene er placeret ved kultur og fritidssteder rundt om i bylivet: 

Demensbænk ved Egmont Højskolen

Bænk ved Egmont Højskolen

Bænk på Torvet
Bænk på Torvet

Bænk ved biblioteket
Bænk ved biblioteket

Bænk i Folkeparken
Bænk i Folkeparken

De Røde heste” i Biffen Odder

Fredag d 10. maj fra kl. 14-17: Vil repræsentanter fra kommunens demensteam og Det frivillige Demensteam være at finde i teltet ved Biffen hvor der uddeles information ud omkring demens.

I den forbindelse vil tilbud om erindringsbio blive lanceret.

Kl. 17. vises ”De Røde heste” i Biffen Odder

Biffen har i anledning af demensugen fået malet det nationale demenssymbol foran indgangen
Biffen har i anledning af demensugen fået malet det nationale demenssymbol foran indgangen

Foredrag med Hanne Mette Ochsner Ridder

Onsdag d. 15. maj kl. 16, I cafeen ved Ålykkecenteret: Foredrag med Hanne Mette Ochsner Ridder professor ved institut for kommunikation og Psykologi, Aalborg universitet.

Hun fortæller om hvordan musik kan indgå i samvær, behandling og terapi i demensomsorgen.

Arrangementet afholdes af Det frivillige Demensteam.

Der er ingen tilmelding.