Kursus for pårørende til mennesker med demens

16-05-2024

Næste kursus omhandler, det at skulle handle på en andens vegne og foregår onsdag den 22. maj på Stenslundcentret.

To mennesker kigger ud over stranden

Er du pårørende til en person med demens, så har du mulighed for, at deltage i en kursusrække, som omhandler at have demens tæt inde på livet. Kurset er for dig, som er ægtefælle/nær ven, børn og svigerbørn, som er ny i rollen som pårørende til et menneske med demens.

Du vil på dette kursus få viden omkring demens, og der vil blandt andet være fokus på at styrke, det samspil og den relation, der er imellem jer. Det anbefales, at man deltager i hele kursusrækken, med det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursus række, hvis der er plads på holdet.

Kursusforløbets tovholdere er Odder kommunens demensteam, som består af demenskoordinator og demenskonsulenter. Kurset vil veksle imellem korte oplæg og erfaringsudveksling.

Tilmeld dig

Du skal tilmelde dig kurset pr mail eller telefon til:

Demenskoordinator Mia Karason
E-mail: mia.karason@odder.dk tlf: 30843454

Frist for tilmelding er senest en uge før en kursusdag.

Kurset indeholder:

  • Kursusdag 1: onsdag d 21/2 kl 15.30-17.30 – Omhandler livet med demens, kendskab til demenstyper og tilgangen til et menneske med demens. Kurset foregår på Ålykkecenteret, Tovholder er Helle Brønd
  • Kursusdag 2: onsdag d 22/5 kl 15.30-17.30 – Omhandler, det at skulle handle på en andens vegne. Kurset foregår på Stenslundcenteret, hvor tovholder er Jette Kirkedal Sørensen
  • Kursusdag 3: onsdag d 25/9 kl 15.30 – 17.30 – Omhandler de tilbud, som findes i Odder Kommune: Kurset foregår i Plejeboligerne Bronzealdervej 8, hvor tovholder er Diana Kjær
  • Kursusdag 4: onsdag d 20/11 kl 15.30 – 17.30 - Omhandler en opsamling fra de forrige gange. Kurset foregår på Ålykkecenteret, hvor tovholder er Mia Karason.