Flere projekter med international kraft

Ånden fra Kulturhovedstadsåret 2017 lever videre i hele Region Midtjylland. Også efter nytår. Det sikrer en netop indgået samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og regionens 19 kommuner.

Aftalen sikrer fælles udvikling af konkrete projekter og kulturaktiviteter samt samarbejde om internationale konferencer og events. Samtidigt bygger den videre på de værdifulde samarbejdsformer, arbejdet med Kulturhovedstaden har afsløret.

- Aftalen bliver ramme for et kultursamarbejde, hvor alle løfter hinanden, og hvor regionen kan målrette regionale og lokale kulturmidler med støtte fra blandt andet EU til større projekter. Dermed sikrer vi, at den store investering i Aarhus 2017 rent faktisk giver kulturen et varigt løft, og jeg er selvfølgelig glad for, at alle kommuner bakker op, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen (S).

Kultur udvikler byerne
Økonomien i aftalen modsvarer i sagens natur ikke Kulturhovedstads-satsningen. Alligevel betyder samarbejdet, at der bliver udsigt til flere projekter i stil med succeserne fra 2017. For eksempel "Gentænk Landsbyen", der har kombineret kultur med udvikling af landdistrikter eller udstillingen "De 7 Dødssynder", hvor syv museer samarbejdede med stor succes.


- Kulturhovedstaden har givet en lokal gennemslagskraft i hele regionen. Samtidigt har den vist, hvordan kultur også kan være med til at løfte andre områder. For eksempel byudvikling, turisme, fødevarer og de kreative erhverv. Derfor er det meget positivt, at alle er enige om at fortsætte samarbejdet, siger Formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S).

Også i sekretariatet bag Kulturhovedstaden er der glæde over, at de store ambitioner lever videre.

- Det regionale samarbejde har været et vigtigt fundament for kulturhovedstaden, og det glæder mig meget, at kommunerne og regionen har valgt at fortsætte samarbejdet. Det er et stærkt aftryk og helt centralt for den videre udvikling af vores region, siger direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews

Finansieringen af aftalen fordeles mellem kommuner og region på den måde, at kommunerne afsætter én krone per indbygger per år, svarende til cirka 1,2 mio. kroner. Region Midtjylland bidrager med samme beløb plus udgifter til koordinering og administration af samarbejdet.

Fakta

  • Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har indgået en ny aftale om samarbejde på kulturområdet efter Kulturhovedstadsåret 2017
  • Aftalen bygger videre på de gode erfaringer og det samarbejdsmomentum, som kulturhovedstadsprojektet har skabt.
  • Aftalen løber i to år. Herefter besluttes det om samarbejdet skal videreføres.
    Blandt de vigtigste erfaringer og succeser fra Kulturhovedstaden kan nævnes:
  • De Syv Dødssynder (samarbejde ml. syv kunstmuseer i regionen), som for flere museers vedkommende betød en fordobling af besøgstallet.
  • Urban Lab (gentænkning af byudvikling på tværs af kultur og byplan)
  • Gentænk Landsbyen (landsbyudvikling med udgangspunkt i kultur og borgerinitiativer)
  • Værdien og effekten af den fælles markedsføring og internationale omtale
  • Lokal deltagelse og opbakning, f.eks. overværede 70.000 den officielle åbning i Aarhus og 38.000 børn deltog ved børneåbningen i hele regionen.