Unge på biblioteket

Unge, samtale og demokrati

Det skete på Odder Bibliotek, hvor de unge talte om demokrati og samfundsengagement.

Samtalesalon
Tirsdag den 4. april summede der af liv i alle kroge på Biblioteket, hvor knap 100 elever fra Eriksminde Efterskole, Odder Gymnasium og Odder Produktionsskole samt fem byrådspolitikere deltog aktivt i de mange forskellige samtaler, de blev guidet igennem. Blandt andet deltog de i et holdningsbarometer, samtalesquaredans og en lokal udgave af Mads & Monopolet
Målet med arrangementet var at præsentere de unge for gode samtaler med fokus på samtale og ikke diskussion. De unge skulle samtale med andre end de plejer, men også lytte til andres opfattelser og sætte ord på deres egne.

Demokratiske billeder
Onsdag den 5. april var 11 unge mennesker fra Odder Produktionsskole på Biblioteket, hvor de skulle deltage i en workshop omkring Demokratiske Billeder.
Her arbejdede de unge sammen med en gruppe studerende fra Aarhus Universitet om at tage billeder af steder og situationer, som fik de unge til at tænke på demokrati. Efter fototuren rundt i byen diskuterede de unge de enkelte billeder.

Begge dage har været spændende og lærerige for de deltagende unge og Biblioteket håber, at de to arrangementer kan være et godt startskud til, at Biblioteket også fremover kan bruges som det neutrale sted, hvor der kan samtales om demokrati.

Om Demokratistafetten
Demokratistafetten er et Biblioteksprojekt under Aarhus 2017, der har to formål. Dels skal det være med til at udvikle og synliggøre bibliotekerne som platform og demokratisk rum og dels er det ønsket at unge mennesker involverer sig aktivt i deres lokalsamfund og er med til at få tingene til at ske. Projektet vil sætte unges ideer, tanker, interesser og kreativitet på landkortet gennem aktiv deltagelse og Samskabelse. Læs mere på http://www.demokratistafetten.dk/
Projektet er støttet med midler fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.