Torvet med mange mennesker

Hvad sker der på Torvet?

29. maj 2019

Samtalesaloner, kulturworkshops og debatter. Det er noget af det, man kan opleve på Torvet i Odder Kommune.

Henover sommeren tilføjer Odder Kommune gradvist flere ting til indretningen af Torvet.

Der kommer bl.a.
• et bordfoldboldspil,
• en plakatsøjle, hvor borgerne kan opsætte plakater for kommende arrangementer på Torvet og Centralhotellet
• siddeplinte, så flere kan tage et hvil mellem indkøbene eller bruge Torvet som mødested
• legehuse, sandkasser og løbecykler – mest til børnene.

Indretningen er en del af årets afprøvning, der handler om at gøre Torvet til et mere attraktivt mødested, hvor markeds- og cafélivet bedre kan udfolde sig.

I løbet af august etablerer Odder Kommune hæve-sænke-pullerter omkring Torvet, og indretter herefter den sydlige del af Torvet med elementer, der skal indbyde til ophold og leg. Dermed afprøves det i en periode, om nedlæggelse af parkeringspladserne på den sydlige del af Torvet skal fortsætte ud over afprøvningsperioden.

De berørte lodsejere og beboere orienteres særskilt i forhold til etablering af hæve-sænke-pullerter.

Der evalueres løbende på tiltagene i tæt dialog med handelsstandsforeningen Køb Odder og Bymidteforum.

Kalender med arrangementer

Se en kalender over aktiviteter på Torvet her.

Byudvikling

Aktiviteterne er en del af den byudviklingsstrategi for Odder Bymidte som Odder byråd har vedtaget. I strategiens handlingskatalog er aktiviteter på Torvet højt prioriteret.

Læs byudviklingsstrategien.