Børn holder i hånd

Analyse af inklusion

07. maj 2018

Odder Kommune har fået et godt værktøj til at arbejde videre med inklusion af sårbare børn og unge i skoler og dagtilbud. Tirsdag den 8. maj offentliggør kommunen en omfattende analyserapport af, hvordan inklusionen fungerer i kommunen, og hvordan indsatsen kan styrkes.

- Rapporten peger på, at inklusion er en opgave, vi skal løse i fællesskab. Forældre, elever og kommune skal sammen arbejde for, at alle børn trives, inkluderes og lærer mest muligt. Med rapporten har vi et godt grundlag for det videre arbejde, siger direktøren for Børn, Uddannelse og Kultur i Odder Kommune, Karsten Poulsen.

Nuværende praksis og indsatsområder

Analysen giver et billede af den nuværende praksis og et grundlag for en diskussion af, hvordan Odder Kommune kan skabe bedre inklusion, læring og trivsel for alle børn og unge. Rapporten peger på en række områder, hvor Odder Kommune kan styrke indsatsen. Det er bl.a, at sikre tværgående samarbejde mellem institutionerne, tydelighed om strategier og en mere systematisk tilgang til arbejdet. Der er også brug for at arbejde systematisk med tidlige indsatser, overgangen mellem institutioner og klassetrin samt styrket inddragelse af elever og forældre.

-  Analysen er en del af en større proces, som er i fuld gang, hvor vi arbejder med inklusion og trivsel. Vi har et ønske om, at det skal være en åben, gennemsigtig og inddragende proces. Det er bl.a. derfor, at vi har fået udarbejdet denne eksterne rapport, som ser på vores arbejde med andre øjne. Samtidig arbejder vi selv med en intern analyse, og derefter skal vi afgøre, hvor vi sætter ind med en styrket indsats, siger Karsten Poulsen

Forældre, elever og forvaltning er med

Det er psykolog og Ph.d Camilla Dyssegaard, suppleret af professor Niels Egelund, der har udarbejdet analysen og gennemført interviews med forældre, elever, medarbejdere, ledere og forvaltningen på almen og specialområdet i dagtilbud og skoler.

Analysen er udarbejdet efter ønske fra Odder Byråd på baggrund af en kraftig stigning i antallet af elever i specialklasseundervisning.

- Vi har med rapporten fået et statusbillede og udpeget nogle områder, som vi skal arbejde videre med. Vi skal lykkes med inklusionen, og det tror jeg på, at vi kan, for jeg hæfter mig ved, at der står i rapporten, at der blandt alle de interviewede er en holdning om, at det er vigtigt at arbejde med inklusion. Det er også holdningen i byrådet, at vi skal sikre høj kvalitet i trivsel og læring, og det er en fælles opgave, vi skal arbejde videre med. Det har vi nu et godt grundlag for, siger Lone Jakobi (A), der er formand for Odder Kommunes udvalg for Børn, Uddannelse og Kultur.

Informationsmøde om rapporten

Mandag den 14. maj kl. 17.15 - 18.45 på Vestskolen afdeling Skovbakken, Holsteinsgade 43, 8300 Odder, er der informationsmøde om rapporten for alle interesserede. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mødet. Læs mere om mødet.

- Vi håber at få mange input på mødet, som vi også kan bruge i vores videre arbejde. Det er en proces, vi har sat i gang, og som vi prioriterer højt, siger Lone Jakobi.

Læs rapporten