Løbehjul i skole

Analyse skal sikre bedre inklusion

09. marts 2018

Hvordan skaber vi bedre forhold for sårbare børn og unge i dagtilbud og skole?

Det er Odder Kommune ved at undersøge med en stor analyse af kommunens arbejde med inklusion i dagtilbud og skoler. Baggrunden er, at der var en kraftig stigning i antallet af elever, der blev visiteret til specialklasseundervisning i skoleåret 2017/2018.

Analysen skal rumme en afdækning af skolerne og dagtilbuddenes nuværende praksis i forhold til rammer, vilkår og organisering af indsatserne for sårbare børn og unge. Analysen skal også undersøge den nuværende praksis vedrørende tidlig opsporing og forebyggende indsatser.

Interviews med elever og ansatte
Analysen består af fokusgruppeinterviews med ansatte, elever og forældre. Det er både specialklasse elever og inkluderede elever, og der bliver lavet interview i dagplejen, alle dagtilbud og i alle skoler i Odder Kommune.

Analysen skal bruges som grundlag for de fremtidige mål og indsatser til at fremme inkluderende miljøer i skoler og dagtilbud i Odder Kommune.

Pengene er afsat
Det er virksomheden RenViden, der står for undersøgelsen, der bliver foretaget af autoriseret psykolog og Ph.d. Camilla Brørup Dyssegaard, suppleret af professor Niels Egelund primært som referent.

Undersøgelsen foregår i uge 10 og 11.

Politikerne bag Budgetforlig 2018 har afsat en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio.kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. 2020 til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever og styrke indsatsen for inklusion i skole og dagtilbud.

- Jeg er glad for, at vi får undersøgt området til bunds, så vi ved, hvor vi bedst kan sætte ind med nogle tiltag, der virker. Vi skal have skabt nogle læringsmiljøer både i skoler og dagtilbud, der også er rummelig i forhold til sårbare børn og unge, siger formanden for børn, uddannelses- og kulturudvalget Lone Jakobi (A).

Læs mere om undersøgelsen i referatet fra Børne, Uddannelses og Kulturudvalget.