Skolebørn samler hænderne

Informationsmøde om inklusion

30. april 2018

Odder Kommune holder informationsmøde om inklusion af sårbare børn og unge i folkeskolerne og daginstitutionerne i kommunen.

Mandag den 14. maj kl. 17.15 - 18.45
på Vestskolen afdeling Skovbakken
Holsteinsgade 43, 8300 Odder

Til informationsmødet kan du høre om resultaterne af den analyse af inkluderende fællesskaber i daginstitutioner og skoler og børn og unge i sårbare positioner, som Odder Byråd har bestilt.

Analysen er udarbejdet på baggrund af en kraftig stigning i antallet af elever specialklasseundervisning.

Det er psykolog og Ph.d Camilla Dyssegaard, suppleret af professor Niels Egelund, der har udarbejdet analysen og gennemført interviews med forældre, elever, medarbejdere, ledere og forvaltningen på almen og specialområdet i dagtilbud og skoler.

Analysen giver et billede af den nuværende praksis og et grundlag for en diskussion om, hvordan Odder Kommune kan skabe bedre inklusion og læring og trivsel for alle børn og unge. Det er en fælles opgave, og derfor er informationsmødet for alle med interesse i skoler og daginstitutioner.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mødet.

Læs analyserapporten på Odder.dk.

Program:

  • Velkomst ved formand for Børn, Uddannelses- og Kulturudvalget, Lone Jakobi og direktør for Børn, Unge og Kultur, Karsten Poulsen.
  • Præsentation af analyserapporten om inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner ved Ph.d Camilla Dyssegaard og professor Niels Egelund.
  • Orientering om det videre forløb med at styrke kvaliteten af arbejdet med inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner ved direktør Karsten Poulsen
  • Afslutning ved udvalgsformand Lone Jakobi.
  • Efterfølgende er der mulighed for dialog til kl. 19.15 med Lone Jakobi, Karsten Poulsen samt repræsentanter fra dagtilbud, skole og Børne- og Familiecenteret.