voksenvenner

Åben dialog om frivillighed og fællesskaber

30. april 2019

Onsdag d. 24. april inviterede Frivilligcenter Odder til politisk debatmøde om frivillighed og fællesskaber. Aftenen startede med et oplæg af socialdirektør, Jette Lorenzen, som lagde vægt på, at det betyder meget for alle mennesker at være noget for nogen. Hun pointerede også, at kommune betyder fællesskab – og at Odder Kommune godt kan blive bedre til at række hånden frem og invitere indenfor.


Oplæg af to frivillige – Rasmus, som er gruppeleder for selvhjælpsgrupper, og Vibeke, som bl.a. er bestyrelsesmedlem i Frivilligcentret – gjorde os klogere på, hvad der især motiverer dem: Når de mærker, at de gør en reel, positiv forskel for andre.


Herefter fik to brugere ordet – Sigurd, som har deltaget i flere selvhjælpsgrupper, og Laust, som bl.a. deltager i projekt Levevenner – gav os deres personlige oplevelser med frivillige fællesskaber. Her var det særligt det at blive forstået af ligestillede, samt det at være med i et fællesskab og dermed undgå isolation, der blev fremhævet.


Debatten med politikerne


Frivilligcenter Odder havde på forhånd valgt tre overordnede emner, som politikerne blev bedt om at forholde sig til:


1. Frivillige på kommunale institutioner i Odder Kommune: Skal der være flere eller færre frivillige – eller er niveauet tilpas? Er der særlige områder – børn, unge, ældre, fysisk eller psykisk syge – hvor frivilligheden skal styrkes?
De fire politikere: Finn Thranum (V), Niels Rosenberg (K), Lone Jakobi (S) og Leif Gjørtz Christensen (EL) var langt hen af vejen enige om, at frivillighed og aktivt medborgerskab gør en stor forskel for mange mennesker i kommunen. Om antallet af frivillige på de kommunale institutioner er tilpas eller skal ændres, gav debatten ikke konkrete bud på.


2. Ressourcer til frivilligheden i Odder Kommune: Hvordan forholder politikerne sig til Frivilligcentrets ønske om mere plads til aktiviteter – konkret et mødelokale mere og et samtalerum? (Frivilligcentrets medlemsforeninger er steget markant, fra centret startede i 2007: Fra ca. 20 til 90 medlemsforeninger i dag. Derudover har centret også selvhjælpsgrupper).
Politikerne udviste åbenhed og vilje til mere samarbejde med Frivilligcentret – uden dog at give tilsagn om flere ressourcer. Til gengæld blev det fremført, at kommunen allerede har mange lokaler forskellige steder i byen, som kan lånes af foreningslivet. Der blev fremsat ønske om at få en konkret oversigt over disse lokaler, hvilket blev taget til efterretning af politikerne og socialdirektøren.


3. Medborgerskabspolitik og frivilligstrategi i Odder Kommune: Næsten alle kommuner i Danmark har en politik eller en strategi, som omhandler frivilligheden, det aktive medborgerskab og civilsamfundet. Odder Kommune har ikke. Vil politikerne samarbejde med Frivilligcenter Odder og andre interessenter om at Odder Kommune får en politik eller strategi på området?
Politikerne afviste ikke forslaget om at få en medborgerskabspolitik i kommunen, men gav udtryk for en forventning om, at der først skal mere konkrete udspil på bordet, som de kan forholde sig til. Overordnet er det ikke kommunens ønske at få flere politikker – tværtimod. Dog var der bred enighed om, at især processen i at udarbejde en medborgerskabspolitik, kan være rigtig meget værd.