Fabos - et af kommunens botilbud

Åbning for besøg på bosteder

14. maj 2020

Nu kan beboere på Odder Kommunes sociale bosteder igen få besøg. Bostederne har været lukket for besøgende siden corona-virussen ramte Danmark, og åbningen er en del af den gradvise åbning af landet.

I Odder Kommune bliver der i første omgang tale om besøg på bostedernes udearealer, og i næste uge bliver der taget stilling til om besøgene også kan foregå indendørs.

I starten af måneden åbnede kommunens plejehjem for besøg med visse restriktioner. Og det er nogle af de samme restriktioner, som kommer til at gælde for besøg på bostederne.

  • Besøg skal som udgangspunkt foregå udendørs.
  • Besøg må kun være af 1-2 faste besøgspersoner, som udpeges i samarbejde med personalet på bostedet.
  • Den lokale ledelse på bostedet tilrettelægger besøgene.

Hvis du har pårørende på et af bostederne i Odder Kommune, kan du kontakte bostedet for at høre om mulighederne for besøg.