10. klasse lægges ind under udskolingen på Parkvejens Skole

10. klasse lægges sammen med Parkvejens Skole

16. juni 2020

På grund af et faldende elevtal i kommunens 10. klasser blev det mandag besluttet, at 10. klasserne organisatorisk skal lægges sammen med udskolingen på Parkvejens Skole. ”Eleverne bliver dermed en del af et større ungdomsmiljø, hvor der er mulighed for at kvalificere sig yderligere i forskellige fag og bygge bro til ungdomsuddannelsen,” lyder det blandt andet i anbefalingen fra forvaltningen.

Beslutningen blev vedtaget med stemmer 12 for og 7 imod efter en livlig debat i byrådssalen.

Det blev der sagt om sagen

”Jeg synes at det er trist at der ingen dialog har været inden afstemningen i byrådet, og jeg synes at det er trist at det bliver tacklet som det gør. Vi stemmer nej, fordi vi synes at de unge mennesker er mere værd end det her.” Klaus Rafael Jensen (C)

”Jeg ser ikke nødvendigvis flytningen 10. klasse til Parkvejens Skole som endestation for 10. klasse, men her og nu med begrænsningerne i elevtallet, kan det sikre mere smidighed i organisatoriske processer allerede nu. Derfor bakker vi i S op om den her ændring om en ledelsesmæssig tilknytning.” Lone Jakobi (S)

”De unge har brug for noget nyt, når de kommer i 10. Er der ikke de penge, så bliver mulighederne mindre, og så bliver eleverne færre – så ender man i en ond cirkel. Men vi har ikke rigtig alternativer, og vi må i byrådet og udvalget have en drøftelse om, hvad vi vil med de unge i Odder.” Marianne Hundebøll (SF)

”Jeg sad i en periode i bestyrelsen på 10. klassecenteret og ungdomsskolen og spurgte, hvorfor de flytter til Skanderborg. Svaret er, at de har et bedre ilbud, og det kan vi ikke honorere. Men vi har nogle unge mennesker, der gerne vil blive i Odder og gå i 10. Derfor synes jeg at det er en glimrende løsning, også hvis BUK diskuterede om vi kan gøre noget anderledes for 10. klasserne.” Hans Hamann (V)

Baggrund for sagen

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I 10. klasse er der fokus på, at eleven bliver parat til videre uddannelse, herunder:

  • En uges obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelse
  • En række fag målrettet ungdomsuddannelserne
  • En uddannelsesplan, der skal anvendes som værktøj i den løbende vejledning af eleven om elevens fremtidige uddannelsesvalg.

Ud over den ene uges obligatoriske brobygning, har eleverne mulighed for frivillig brobygning, der kan udgøre fem uger i forløb, der varer mere end 20 uger, og 4 uger i forløb, der varer 20 uger eller mindre.

I Odder er elevtallet i 10. klasse løbende faldet. I skoleåret 2020/21 er der kun indskrevet i alt 32 elever, heraf 2 til autismeklassen (ASF10).

Antal elever, fordelt på skoleår:

  • 2020/21 32 - heraf 2 til ASF 10
  • 2019/20 42 - heraf 4 til ASF10
  • 2018/19 42
  • 2017/18 36

De fleste elever, der vælger 10. klasse tager til Skanderborg, hvor der er et stort ungdomsmiljø omkring Campus Højvangen. Elever fra Rathlouskolen og Vestskolen har i en del år foretrukket dette.