Fugle- og uglekasser

100 nye fuglehjem er bestilt

25. februar 2021

Foråret er på vej og dermed også fuglenes yngletid. Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Opsætning af fuglekasser kan afhjælpe fuglenes bolignød og højne biodiversiteten i den bynære natur.

Kompetencecenter Nord på Katrinebjerg i Aarhus har i dag leveret fuglekasser til opsætning på grønne arealer rundt omkring i Odder Kommune. Der bliver leveret 100 fuglekasser i alt, herunder 10 uglekasser. 

Kommunens 12 lokalråd får tilbud om at hente 5 fuglekasser til opsætning på grønne arealer i lokalområdet. De øvrige kasser vil Fælles Drift og Service opsætte i den kommende tid.