Illustration af de nye beholdere

Affald skal sorteres i tre beholdere

29. juni 2021

I fremtiden vil de østjyske villaejere få tre affaldsbeholdere med i alt fem rum, som de skal sortere deres husholdningsaffald i. I juni 2020 indgik Regeringen og en række partier i Folketinget en aftale om sortering i 10 affaldstyper. Det er på den baggrund, at hele affaldssorteringen nu skal ændres.

Bestyrelserne i det østjyske affaldssamarbejde har, på baggrund af analyser besluttet, at tre affaldsbeholdere er den bedste løsning. De har lagt vægt på, at affaldsbeholderne skal fylde så lidt som muligt hjemme hos kunderne, og at det skal være nemt at sortere affaldet for at belaste klimaet mindst muligt. For kunder hos Renosyd I/S, Favrskov Forsyning A/S, Reno Djurs I/S og AffaldVarme Aarhus A/S betyder det helt konkret, at restaffald og madaffald skal i hvert sit rum i en beholder. Papir, pap og tekstiler i en anden beholder. Og plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal skal i en tredje beholder med to rum. Farligt affald bliver hentet for sig selv.

”Det er en af de største omlægninger af vores affaldshåndtering i mange år. Vi har haft stor fokus på at gøre det så let som muligt for den enkelte kunde og samtidig gøre det så godt som muligt for miljøet. Det synes vi, at vi er lykkedes med”, siger Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand, Renosyd I/S.

Samtidig er der fra selskaberne stor fokus på, at ordningen skal fungere, når den træder i kraft i det østjyske område. Favrskov Forsyning A/S, Reno Djurs I/S, Renosyd I/S og AffaldVarme Aarhus A/S samarbejder om de nye affaldsordninger. Samarbejdet betyder, at 560.000 østjyder kommer til at sortere på samme måde. Samtidig giver det god mening at samarbejde om en så stor opgave.

Det er planen, at den nye affaldssortering udrulles i løbet af 2023 - 2024. Læs mere om den nye affaldssortering på Renosyds hjemmeside. Ligesom i dag bliver det muligt at tilkøbe større beholdere. Den dialog tager affaldsselskaberne med kunderne inden affaldsbeholderne bliver udskiftet.

Fakta:

  • Den nye sorteringsordning bliver med tre affaldsbeholdere.
  • Østjyderne og resten af Danmark skal sortere affaldet i 10 forskellige slags. Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke-og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
  • Affaldssorteringen udrulles i løbet af 2023-2024.