Bunker af plasticaffald

Affaldsplan 2019-2022 i høring

18. marts 2019

Odder Byråd vedtog den 11. marts 2019 at fremlægge forslag til Affaldsplan 2019-2022 for Skanderborg og Odder Kommuner i offentlig høring i 8 uger fra den 18. marts til den 10. maj 2019.

Se planen på renosydaffaldsplan.dk 

Har du en kommentar til affaldsplanen?

Du kan sende dit høringssvar pr. e-mail til affaldsplan@renosyd.dk eller pr. brev til Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg senest fredag den 10. maj 2019.

Angiv dit navn og adresse, når du sender din kommentar. Vær opmærksom på, at alle høringssvar fremgår med navn af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne.
Når høringsfristen er udløbet, behandler vi alle høringssvarene, som efterfølgende offentliggøres.

Klagevejledning
Vedtagelse af affaldsplan kan ikke påklages, jf. affaldsbekendtgørelsens § 65.