foto fra møde om affaldsplanen

Affaldsplanen – møde i Odder

03. april 2019

Affald er mange ting, og temaer som mere genbrug, genanvendelse af mange typer plast samt udfordringer i forbindelse med at skulle gå over til indsamling af organisk affald blev taget op til mødet på Skovebakkeskolen i Odder tirsdag aften.


”Hver af jer producerer 835 kg. affald om året, og det er det I kan se heroppe. Jeg synes selv det er lidt vildt, hvad siger I?”
Sådan startede Hans Hammann, næstformand i Renosyds bestyrelse aftenen, mens han med en fejende håndbevægelse henviste til de mange spande, der omkredsede ham oppe på scenen.
Renosyd havde sat 20 spande op i lokalet, der visuelt gav alle tilhørere en fornemmelse af, hvor meget affald man i gennemsnit producerer om året som borger i Odder og Skanderborg Kommuner. Rundt om i hall’en blev der rystet på hovedet.


Emballagespanden: Plastik kan genanvendes


Seniorforsker fra DTU, Anders Damgaard, gav tilhørerne indblik i, hvordan DTU forsker i cirkulær økonomi og hvordan det kan fungere i praksis indenfor plastområdet. De mange eksempler med plast i verdenshavene gjorde indtryk, men han slog også fast, at vi skal rette opmærksomheden mod genanvendelsen hjemme hos den enkelte borger.
Anders Damgaard slog et slag for affaldshierarkiet i sit oplæg. Og ifølge affaldshierarkiet skal vi sigte efter mere genbrug og genanvendelse, når ikke forebyggelse er en mulighed.
Bliver håndteringen af plastaffald ambitiøs, kan mængden af plast til genanvendelse have en positiv effekt på de totale mængder af indsamlet affald til genanvendelse. Og så er vi godt på vej.


Se direktør for Renosyd Annemette Fuglsang fortælle på 2 minutter om affaldshierarkiet eller affaldspyramiden i mere mundret tale (video): https://youtu.be/s0tMr5ssbOA


”Det er vigtigt at tænke levetidsforlængelse ind i affaldshåndteringen. Hvis vi køber kvalitet eller genbrug, forlænger vi automatisk levetiden for produkterne,” siger Anders Damgaard.


I affaldsplanens (http://renosydaffaldsplan.dk/) periode vil Renosyd gøre en indsats for at fremhæve vigtigheden af at sortere plastaffald, og det skal vurderes om husstandsindsamlingen af emballage skal revurderes og tilpasses, så der kan indsamles større mængder plastaffald.


Vi er fælles om løsningen


Hvordan kan vi lave mindre affald og sortere endnu mere plastik fra?
Det var nogle af spørgsmålene Renosyd stillede ved de forskellige temastationer på aftenen. Det gav anledning til livlig debat, og der kom bl.a. idéer til, hvordan man motiverer kunderne til mere sortering, og til hvordan man kunne lære at reparere sine ting, så de holdt længere.


Hvad så nu?


Kommunerne og bestyrelsen i Renosyd vil tage de mange input med i det videre arbejde med affaldsplanen. Derudover blev det tydeligt på aftenen, at der stadig er tvivlsspørgsmål i forhold sortering. Især i forbindelse med emballagespanden. Så Renosyd vil tage udgangspunkt i de spørgsmål, der kom på mødet og fortsætte arbejdet med at informere om, hvad god sortering er.
Affaldsplanen er i høring frem til fredag d. 10. maj, så der er stadig rig mulighed for at sende et høringssvar.
Send en mail til: affaldsplan@renosyd.dk eller et brev til Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg.