Odder Kommunes byvåben

Aflysning/udsættelse af kommunale arrangementer

11. marts 2020

I Odder Kommune ønsker vi at medvirke aktivt til at begrænse udbredelsen af coronavirus, og vi følger derfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De seneste dages udmeldinger fra Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen har gjort det klart, at vi nu står i en alvorlig situation, og at vi alle skal gøre vores for at mindske smittespredningen.

Odder Kommunes kriseledelse har derfor besluttet at aflyse eller udsætte alle kommunens offentlige arrangementer, hvor der enten deltager mange mennesker, eller hvor mennesker skal sidde eller stå tæt sammen. I praksis er det nærmest umuligt at afholde arrangementer, hvor deltagerne ikke kommer tæt på hinanden med risiko for smitte.

For at skabe tydelighed om retningslinjerne i organisationen har vi derfor valgt, at det som udgangspunkt gælder alle kommunens offentlige arrangementer.

F.s.v.a. interne møder, så afholdes de i det omfang det er nødvendigt i forhold til at opretholde kommunens almindelige drift. Dermed også sagt, at møder der kan udsættes/aflyses, bør udsættes/aflyses. Dette dels for at frigive/opretholde de nødvendige ressourcer til at sikre den kommunale drift, dels for at begrænse smittespredningen mest muligt.

Faste møder i udvalg og Byråd afvikles som planlagt.

Beslutningen gælder fra nu og frem til og med 13. april 2020 (til og med påske). Vi melder herefter ud, hvorvidt nærværende retningslinje opretholdes efter påske.

På vegne af Odder Kommunes kriseledelse.