Afsked med to markante personligheder

Havnefoged Vagn Olesen

Afskedsreception for havnefoged Vagn Olesen
Vagn har valgt at gå på pension efter 20 år som havnefoged på Tunø Havn og teltplads.

Reception afholdes på Tunø Kro onsdag den 5. april kl. 13.00 – 16.00
alle er velkommen

Samtidig bliver der lejlighed til at hilse på den nye havnefoged, der tiltræder den 1. maj.

Med venlig hilsen
Tunø Havn og Teltplads

 

Niels Pytlich

Afskedsreception for skoleleder Niels Pytlich
I anledning af at skoleleder Niels Pytlich går på pension, afholdes der reception på Hundslund skole fredag d. 7. april 2017 kl. 14.00-16.30.

Tilmelding senest den 3. april 2017 til viceskoleleder Pernille Madsen på e-mail: pernille.g.madsen@odder.dk

Du må samtidig gerne skrive, hvis du ønsker ordet til receptionen.

Med venlig hilsen

Karsten Poulsen
direktør for børn, unge og kultur

Ginnie Sophia Fritze Andersen
Formand for skolebestyrelsen på Hundslund Skole