Aftale om brandsikkerhed klar til godkendelse

24. juni 2019

Med godkendelsen sættes der gang i en række konkrete initiativer, der skal øge brandsikkerheden i kommunale bygninger eksempelvis plejecentre og bosteder.

Blandt initiativerne er ekstraordinære brandtilsyn, som er en udvidelse af det klassiske brandtilsyn, med fokus på bygningens overordnede brandsikkerhed. Det kan fx være i forhold til indretning, byggeri, tryghed, medarbejdernes vidensniveau og kompetencer. De ekstraordinære brandtilsyn skal føre til handleplaner og konkrete tiltag, der vil forbedre brandsikkerheden og øge trygheden hos sårbare borgere.

Aftalen lægger også op til, at Østjyllands Brandvæsen inddrages fra start til slut, når kommunerne bygger om eller bygger nyt. Brandvæsenet kan fx være fast deltager på byggemøder og her bidrage med vejledning og hjælpe kommunerne med at prioritere opgaver inden for brandsikkerhed.

Endelig er det en del af aftalen, at Østjyllands Brandvæsen uddanner både medarbejdere, sårbare borgere, deres pårørende og frivillige for at skabe større viden og bevidsthed om brandsikkerhed, herunder forebyggelse og risikoadfærd.

- Brandsikkerheden i vores kommunale institutioner er generelt høj, men på baggrund af branden i Allingåbro sidste sommer, går vi nu ind og afdækker, om der er steder, vi kan gøre det endnu bedre. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt for os, at vi bruger kræfterne på noget, der rent faktisk gør en konkret forskel. Det vil initiativerne, vi nu sætter i gang, være med til at sikre, siger Frands Fischer (S), borgmester i Skanderborg Kommune.

- Med aftalen sikrer vi, at vi får et overblik over brandsikkerheden i vores bygninger, så vi kan sætte ind med konkrete initiativer, hvor der er behov for det. Samtidig understøtter aftalen den gode dialog, vi har mellem kommunerne og med Østjyllands Brandvæsen, sådan at borgerne kan være helt trygge, siger borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V).

Initiativerne er mere vidtgående end de anbefalinger, der kom fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen på baggrund af plejecenterbranden i Allingåbro.

Samarbejdsaftalen mellem Skanderborg, Samsø, Odder kommuner og Østjyllands Brandvæsen forventes underskrevet af alle tre kommuner i denne uge.