Coronavirus set forstørret

Alarmerende stigning i smitte i Odder Kommune

20. november 2020

Odder Kommune har hele dagen været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, da smittestigningen i kommunen er alarmerende høj.

I det seneste døgn er der konstateret ni nye smittede. De seneste syv dage er tallet 76, hvilket giver en incidens på 332 målt pr. 100.000. Dermed ligger Odder kommune på en 4. plads over de hårdest ramte kommuner i Danmark! (tal opdateret d. 23.11)

Stenslundcentret set udefra

Påbud om besøgsrestriktioner på plejehjem, korttidspladser og botilbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor påbudt at Odder Kommune iværksætter nye midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem, korttidspladser og botilbud.

De nye restriktioner indebærer

  • At besøg i beboerens egen bolig kun foretages af én person som er den nærmeste pårørende til beboeren. Med ”den nærmeste pårørende” forstås f.eks. ægtefælle, samlever, forældre, barn.
  • At besøg i beboerens egen bolig herudover kan ske i særligt kritiske og uopsættelige situationer til en kritisk syg eller døende person.
  • Det tillades endvidere at stedet indretter særlige besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende samt 2 øvrige pårørende). Dog højst 2 pårørende på besøg ad gangen.
  • At besøg i andre situationer foregår udendørs.

Hvornår træder det i kraft – og hvornår ophæves det?

Besøg af kun én person - den nærmeste pårørende – i beboerens egen bolig træder i kraft fra lørdag d. 21. november 2020. Man vil som besøgende stadig skulle melde sin ankomst som hidtil.

Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 18/12/20. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Heldigvis ingen smitte på plejehjem

Sundheds- og omsorgschef Anne Stenbæk udtaler: -

Det er en stor glæde, at vi indtil nu, har været fri for COVID-19 på vores plejehjem, korttid og botilbud. Så vi håber med de nye midlertidige restriktioner, at vi fortsat kan holde smitten ude fra vores udsatte borgere. I den kommende uge vil ledelsen på kommunens plejehjem arbejde på indretning af særlige besøgsrum. Der kommer nærmere information fra det enkelte sted slutter Anne Stenbæk.

Mere information

Vestskolen, afdeling Vestermarken

Restriktioner på skoleområdet

Vestskolen med afdelingerne Skovbakken og Vestermarken har haft en hektisk Corona uge, hvor der er sket en stigning i coronasmittede henover ugen, i forhold til antallet af elever der er testet positive.

Status på Skovbakken er, at 12 elever smittet på 9. årgang og en elev på 1. årgang. fire klasser er sendt hjem i alt. 

På Vestermarken er 20 elever smittet på mellemtrinnet og to lærere smittet. Syv klasser sendt hjem i alt.

Denne udvikling betyder, at kommunen efter rådgivning fra Styrelsen for patientsikkerhed hjemsender den sidste klasse på henholdsvis 9. årgang og mellemtrinnet på Vestermarken hjem til screening.

De øvrige klasser på 9. årgang og på mellemtrinnet på Vestermarken, er allerede sendt hjem som nære kontakter til en smittet, og er derfor igennem to test. 

Eleverne i de to klasser er ikke betragtet som nære kontakter, men de kan være smittebærer uden symptomer. Vi ønsker at sikre os mod ny smittespredning, når de tidligere hjemsendte nu vender tilbage. Derfor er der tale om en screening, som kun omfatter én test. Forældrene i de to klasser er ved at blive kontaktet. 

Leder af Vestskolen, Erik Mønster udtaler:
Vi håber at vi kan have en mere normaliseret hverdag i næste uge, efterhånden som testresultaterne ruller ind, og vores elever kan begynde i skole igen. Vi tager bestik af situationen mandag og tirsdag slutter Erik Mønster.

Lempet nedlukning for ungdomsskolen

Nedlukning af klubtilbud for alle 8.klasser og opefter.

7. klasser kan fortsat gå i ungdomsklub skolevis:

  • Mandag: Rathlouskolen
  • Tirsdag: Skovbakken
  • Torsdag: Parkvejen

Fritidsundervisning

Alle aktiviteter holdes fortsat åbent men styres via skærpede retningslinjer om afstand, afspritning og evt. mundbind (vurderes lokalt)

Kreativ skole

Alle aktiviteter holdes fortsat åbent men styres via skærpede retningslinjer om afstand, afspritning og evt. mundbind (vurderes lokalt)

Dette er gældende for uge 48. Der tages stilling til det videre forløb fredag d. 27/11.

Musikskolen

Til og med søndag den 6. december nedlukkes hold med mere end 10 elever på Odder Musikskole. Undervisningsaktiviteter på hold med 10 eller færre elever, samt solo elever i Spektrum og decentralt på skoler fortsætter. Det afvejes specifikt om koncerter i samme periode afholdes online eller rykkes til foråret. De berørte elever, forældre og undervisere får direkte besked.