Alt det vi gør sammen

03. juni 2019

De sidste to år har der været afholdt Gadefestival i Odder Midtby. En gadefestival vi har været glade for, men som vi gentænker i år.

Frivilligcenter Odder, Odder Museum, Odder Bibliotek, VitaPark Odder og Odder Musikskole er i år gået sammen om at skabe rammerne for en lørdag under temaet: ALT DET VI GØR SAMMEN.

Vis andre, hvad I kan, og få flere med i jeres fællesskaber:

Lørdag d. 14. september 2019 kl. 11-15 i Odder midtby - Torvet, Gågaden og Centralhotellet.

Målet er at samle alle de aktive, inspirerende, sjove, skæve fællesskaber, som findes i Odder by og opland - og invitere flere med i fællesskaberne. Vi ønsker også at danne grobund for nye samarbejder og fællesskaber. Vi vil vise det, vi brænder for i et fælles rum - byrummet - vi vil bryde isolationen og gøre mere sammen.

ALT DET VI GØR SAMMEN er mere end en messe. Det betyder, at der ikke kun skal fortælles om aktiviteterne: Det skal være muligt for gæsterne at se, prøve, smage, deltage i og opleve aktiviteterne. Vi arbejder med tre temaer i Odder midtby, hvor I gerne skal kunne se jer selv passe ind - måske endda flere steder:

UNDER ÅBEN HIMMEL
Alt det vi gør sammen i den frie natur - under åben himmel. Glæden ved naturen og friluftslivet, men også økologi, klima, biodiversitet og bæredygtighed. EKSEMPLER: cykler, samler svampe, snorkler, kigger på fugle, vandrer, laver bål, beskytter natur, går på jagt, bevæger os.

LIVETS SALT
Alt det skønne vi gør sammen. F.eks. kunst, musik, dans og bevægelse. Det, der giver livet værdi, selvom det ikke kan måles og vejes. Glæden ved at være kreativ, skabende, udtrykke sig kropsligt og nå et fælles mål. EKSEMPLER: Portrætmaling, dansekonkurrence, streetbasket, gadeteater, gademusik, kreative aktiviteter, mad, fællesskaber.

FORSAMLINGSHUSET
Alt det vi taler om, udvikler og ændrer sammen: Glæden ved at være engageret, inddraget og med til at skabe udvikling og forandring. Glæden ved at sætte en bevægelse i gang - stor som lille, men sammen med andre: Dialog, dannelse, viden, samskabelse, udvikling og demokrati. EKSEMPLER: Debatoplæg om klima, aktivt medborgerskab, ungekultur, sociale medier

SÅDAN DELTAGER I: Tilmeld jer ved at sende en mail til ph@frivilligcenter-odder.dk. Husk at skrive hvilket tema I gerne vil tilmeldes. Frist for tilmelding er mandag d. 24. juni 2019.

Afsender: Odder Museum, Odder Bibliotek, Odder Musikskole, VitaPark og Frivilligcenter Odder.