Ambitioner om mere klimavenlig kommune

Mere fokus på klima og miljø. Det var budskabet fra Kresten Bjerre (B), der stillede forslag til byrådet om, at Odder Kommune opstiller en plan for, hvordan kommunen kan opfylde samtlige kriterier for at blive Klimakommune Plus inden for fem år.

- Vi vil fremme energirenoveringer i boligerne. Vi vil have klimatilpasning i byerne. Fremme økologisk drift på kommunens arealer og sætte fokus på grønne indkøb. Sådan kunne hovedoverskrifterne lyde i nogle af de kriterier, der skal opfyldes for at Odder Kommune kan blive klimakommune plus, sagde Kresten Bjerre (B) til byrådsmødet mandag aften.

Odder Kommune er i forvejen Klimakommune. En Klimakommune er en kommune, som har indgået en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen forpligter Odder Kommune til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året.

Klimakommune Plus er skridtet videre, og der stilles større krav til kommunen.

- Det giver positive resultater for klimaet og miljøet, men også for befolklningen og erhvervslivet, sagde Kresten Bjerre.

Forslaget fik en blandet modtagelse, men det blev vedtaget med 18 stemmer for at sætte arbejdet i gang og opstille en tids- og handlingsplan inden for en tidsramme på 5 år.

Brug for viden om økonomi
- Det er farligt at sige ja til dette, for det er en blankocheck, vi udskriver, hvis vi siger ja. Der skal økonomi på, før jeg synes, at det er spændende, sagde John Rosenhøj (O).

- Vi afviser ikke, at vi kan støtte forslaget, men vi vil ikke her og nu i aften sige, at det er vigtigt at få det bestemt. Vi skal have oplyst, hvad der er af udgifter ved at deltage, sagde Bjarne Pedersen (V).

- Det er et fint tiltag for at skabe forandring på klimaområdet, sagde Ditte Marie Thejsen (Ø).

- Vi kan sagtens bakke op om forslaget, og vi tror, at det vil gavne Odder Kommune, sagde Marianne Hundebøll (F).

- Der er ingen tvivl om, at vi som kommune skal gøre mere på klima- og miljøområdet end i dag, og det er måske den allervigtigste dagsorden, der er i dag i verden, sagde Lone Jakobi (A).

- Jeg tror, at vi kan gå med på mange af punkterne, men jeg vil gerne se, hvad økonomien er i dette, sagde Niels Rosenberg (C).

- Der er ikke en politiker, der ikke vil den grønne omstilling, så jeg synes da, at vi skal støtte af forslaget bliver behandlet i Miljø- og Teknikudvalget, sagde Hans Hammann (V)

- Forslaget fortjener en fremtid, men hvis vi opfylder kriterierne, så synes jeg bare, at vi kan sige, at vi skal være med, og så må vi løbende se med økonomien i forhold til prioriteringerne, sagde Ole Lyngby (V).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En klimakommune plus er forpligtiget til at minimum udføre to af følgende seks initiativer:
1. Indsatser der er med at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.

2. Klimatilpasningsløsninger i byer: f.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning.

3. Grønne indkøb sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning. Kommunen skal arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.

4. Økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen. Økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.

5. Ansvarlig Kommune. Initiativet sigter på at få kommunen til at sælge investeringer i fossile selskaber og at gå op fossilselskaberne, hvis de bedriver lobbyisme mod den grønne omstilling. (Odder Kommune har ifølge forvaltningen ingen investeringer i fossile selskaber)

6. Compact of Mayors er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Initiativet blev lanceret under FNs klimatopmøde i 2015. Danmarks forbindelse til Compact of Mayors er Realdania, der støtter en af partnerne bag aftalen C40 Cities Climate Leadership Group. (Odder Kommune er allerede medlem af Compact of Mayors).