Danmarkskort

Anbefalinger til ny udligningsreform

04. marts 2020

Formålet med udligningssystemet er at give alle kommuner rimelige muligheder for at levere en fornuftig velfærd til borgerne ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Målet er at skabe et udligningssystem, som muliggør en mere ensartet kommunal beskatning, der kun varierer med lokale ønsker til serviceniveau.

Læs her de 40 borgmestres brev og anbefalinger.