Tunøfærgen

Ansøgning om tilskud blev afvist

14. marts 2019

Sammenslutningen af Danske Småøer samt Tunø Beboerforening havde ansøgt byrådet om at ændrer beslutning fra 2008 om, at forældre ikke kan modtage tilskud til forældrebetaling for unge, der ønsker at gå på efterskole i 10.klasse.

På byrådsmødet mandag den 11. marts besluttede byrådet ikke at imødekomme ansøgningen og fastholde beslutningen med tilføjelse om, at elever fra Tunø, der erklæres ikke-uddannelsesparate kan være omfattet af bestemmelserne om kommunalt tilskud til forældrebetaling af efterskoleophold i 10.klasse.

Byrådet besluttede også, at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget på et møde behandler en sag om tilskudsmuligheder til unge under 18 år bosiddende på Tunø i.f.m. deltagelse i uddannelselse eller ophold på ungdomsuddannelse.

Læs mere om sagen i referatet fra byrådsmødet.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Baggrund for sagen

Sammenslutningen af Danske Småøer har ansøgt Byrådet om, at få ændret en beslutning fra 2008, således at forældre, der er bosiddende på Tunø kan få tilskud til forældrebetaling, når de ønsker at deres barn skal gå i 10.klasse på en efterskole.

Sammenslutningen af Danske Småøer opfordrer desuden til, at Byrådet beslutter, at yde tilskud til unge under 18 år bosiddende på Tunø, når de flytter hjemmefra for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Udvalget for Undervisning og Kultur i Odder kommune besluttede den 8. januar 2008 følgende i forhold til undervisning af elever fra Tunø:

Med hensyn til undervisning på 8. – 9. klassetrin tilbydes børn bosiddende på Tunø to muligheder:

  1. Undervisning på kost/efterskole med de eksisterende særlige støtteordninger hertil,
  2. Undervisning på Parkvejens Skole i Odder by, dog således at elevens undervisning tilrettelægges efter at de eksisterende transportmuligheder (færgeafgange med Tunø Færgen) anvendes.

Med hensyn til undervisning på 10. klassetrin tilbydes børn bosiddende på Tunø undervisning i kommunens 10. klassecenter i Odder by, dog således at elevens undervisning tilrettelægges efter at de eksisterende transportmuligheder (færgeafgange med Tunø Færgen) anvendes.