Bendixminde

Befolkningstilvækst i Odder Kommune for 7. år i træk

05. marts 2021

Danmarks Statistik har offentliggjort de endelige befolkningstal pr. 1.1.2021.

Befolkningstilvæksten i 2020 udgør 0,6 %, hvilket er den 25. højeste tilvækst i hele landet, 6. højeste i Region Midtjylland og 8. højeste i Jylland.

Befolkningstilvæksten i Danmark er på 0,3 %. Der er nu 5.839.955 indbyggere i Danmark. 53 kommuner havde befolkningstilvækst i 2020.

Netto befolkningstilvækst på 135 fordelt på aldersgrupper

I Odder Kommune er antallet af børn i alderen 0-5 år (sundhedspleje og dagtilbud) øget med 45 i 2020. Antallet af børn i alderen 6-16 år (undervisning) er faldet med 54. Antallet af 17-66 årige er faldet med 3 og antallet af 67+ årige er øget med 147.

Nettotilflytning på 86 personer

Der er tilflyttet 1.417 personer til Odder Kommune i 2020, medens 1.331 er fraflyttet. Tilflytningen fra Århus Kommune er stigende og udgør 790 i 2020.

193 af tilflytterne fra Aarhus er i alderen 0-19 år, 446 er i alderen 20-49 år og 151 i alderen 50+ år. Fraflytningen til Århus udgør 647.

Nettoindvandring på 47 personer.

I 2020 er 167 indvandret til Odder Kommune, heraf er 122 indvandret fra vestlige lande.

I 2020 er 120 udvandret fra Odder Kommune.

10.401 husstande

Der er 10.401 husstande i Odder Kommune. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,21 personer. Siden 1990 er husstandsstørrelsen faldet med 0,27 personer.

Statsborgerskab

I Odder Kommune har 1.428 indbyggere svarende til 6,2 % ikke dansk statsborgerskab.

De 1.428 indbyggere uden dansk statsborgerskab er fordelt på 86 statsborgerskaber. Til sammenligning er andelen af indbyggere uden dansk statsborgerskab i hele landet på 9,2 % svarende til 539.494 personer.

Du kan dykke længere ned i tallene fra Danmarks Statistik her.