Geder

Bekæmpelse af rynket rose ved Dyngby Strand

11. april 2019

Især langs kysterne har den mange steder fuldstændigt fortrængt de hjemmehørende arter. Således er også flere værdifulde naturområder, langs kysterne i Odder Kommune, under pres fra både rynket rose og japansk pileurt.

Odder Kommune har ønske om at gøre en indsats i bekæmpelsen af disse invasive arter. Gennem 15. Juni Fonden har Odder Kommune modtaget midler til at realisere et naturplejeprojekt med bekæmpelse af rynket rose samt japansk pileurt ved afgræsning med Gutefår.

Projektet bliver realiseret i 2019 på et område ved Dyngby Strand, med en meget tæt bevoksning af rynket rose, samt en mindre bevoksning af japansk pileurt. Området består af en længere kyststrækning uden sommerhuse, syd for sommerhusområdet ved Dyngby. Området er beskyttet som overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3, og med den rette pleje har området potentiale for at øge naturværdien.

Kort over hvor der bliver bekæmpet rynket roseHer bliver der bekæmpet rynket rose

Afgræsning med dyr er en udbredt naturplejemetode, der har en lang række fordele og valget af Gutefår skyldes de gode resultater, som Samsø Kommune har opnået. Samsø Kommune har ved afgræsning med Gutefår på overdrev langs kysterne, fået genskabt nogle værdifulde naturområder, der ellers var delvis ødelagte af tilgroning med rynket rose.

Odder Kommune gennemfører naturplejen i samarbejde mellem Pajbjergfonden, der er lodsejer samt en dyreholder. Området gennemgår en maskinel førstegangsslåning af rynket rose. Derefter indhegnes området. Hegning af området bliver tilrettelagt således, at der tages hensyn til opretholdelse af offentlighedens adgang til stranden fra eksisterende markveje gennem klaplåger. Gutefårene hentes fra en besætning på Samsø.

Geder på en mark

Gutefår er en gammel og meget robust fårerace, der er tættest på den originale race, som vikingerne havde. De har til forskel fra andre fåreracer horn. De er stille og rolige dyr, der er nysgerrige. Gutefår skal ikke klippes, da de selv taber ulden og de kan gå ude hele året. De æder gerne tjørn, roser, brombær og andre stikkende vækster og er derfor meget velegnede til naturpleje.