Jo før jo bedre – Bekæmp Bjørnekloen allerede nu

Netop nu skyder bjørnekloen frem. I september 2007 vedtog Odder Byråd en plan for bekæmpelse af Bjørneklo. Planen betyder, at alle grundejere i Odder Kommune er forpligtet til at bekæmpe bjørneklo på egne arealer.

Tidsfrister for bekæmpelse
Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson. Det anbefales at bekæmpe to gange mellem 15. april og 1. juni. Det er vigtigt at begynde tidligt! Jo mindre planterne er, jo nemmere (billigere) er det at bekæmpe dem.

Der er følgende minimumsfrister for bekæmpelse:

  1. bekæmpelse: inden 1. juni
  2. bekæmpelse: inden 15. juli
  3. bekæmpelse: inden 1. september

Læs mere om bjørneklo og bekæmpelsesmetoder.

Tilsyn med og påbud om bekæmpelse af Bjørneklo
Odder Kommune fører tilsyn med, at der ikke er planter, der blomstrer. Hvis man ikke overholder minimumsfristerne ovenfor, vil Odder Kommune udstede et påbud om at foretage bekæmpelsen inden for 14 dage. Hvis påbuddet ikke efterkommes kan ejere straffes med bøde.

Anmeldelse af Bjørneklo
Alle borgere kan anmelde forekomst af Bjørneklo via denne formular:

Anmeld kæmpebjørneklo til Vej & Park
Odder Kommune opfordrer borgerne til at rapportere om forekomst af kæmpebjørneklo, både på offentlige og private arealer.


Selv om bjørnekloen er bekæmpet, kan den i flere omgange sætte nye blomsterskærme i lav højde, der kan nå at give spiringsdygtige frø. Derfor er bekæmpelsen af genvækst lige så vigtig som den første bekæmpelse.

Gode tips og facts:

  • Sørg for at få fjernet planterne på din grund, så naboens arbejde ikke er spildt.
  • Fjern planterne mens de stadig er små, det er klart det letteste.
  • Den mest miljøvenlige og effektive metode er rodstikning, ca.10-15 cm under jorden.
  • Har planten sat blomsterskærm, er det vigtigt at kappe skærmen af og brænde den, da frøene sagtens kan ligge og eftermodne.
  • HUSK – Den sidste plante er den vigtigste…