coronavirus

Beredskabsplan aktiveret

12. marts 2020

Kriseledelsen består af:

  • Borgmesteren, Uffe Jensen
  • Kommunaldirektør, Henning Haahr
  • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Jette Lorenzen
  • Sekretariatschef, Morten Møller
  • Kommunikationsansvarlig, Claus Buur
  • Derudover er chefkonsulent Ulla Salling, tilknyttet som støttefunktion til kriseledelsen.

Aktuelt er kriseledelsen i det beredskabsniveau der hedder ”operationsberedskab”, hvilket betyder at den kommunale kriseledelse sidder sammen her på Rådhuset.
Vi bliver i operationsberedskab indtil vi er helt trygge ved, at nærværende beredskabsplan er solidt forankret hos de respektive ansvarlige.

Herefter går vi tilbage i ”stabsberedskab”, der betyder, at den kommunale kriseledelse skal kunne træde sammen inden for 2 timer på alle tider af døgnet den kommende tid.

Det følger af beredskabsplanen, at ansvaret for kommunens fortsatte drift entydigt er placeret i Direktionen, og at det påhviler den enkelte direktør at tilsikre planlægningen for fortsat drift på eget ressortområde. Dette er sket via samtaler med alle strategiske ledere her til formiddag (torsdag den 12. marts).

Direktionen har i den forbindelse udpeget en række ansvarlige, som skal medvirke til opretholdelse af kommunens drifts- og serviceniveau på følgende vitale områder i de kommende 14 dage.

Vi står på alle måder i en helt usædvanlig situation. Men vi er ret trygge ved, at vi ved fælles hjælp formår at opretholde sikker drift på alle kommunes vitale områder. Vi har tidligere vist, at vi både kan løfte store opgaver og stå sammen, når det gælder.