Allan Malver

Biblioteksleder bliver Kultur- og Fritidschef

30. september 2020

Odder Kommune har fra den 1. oktober ansat Allan Malver som ny Kultur- og Fritidschef. Han skal sikre sammenhængskraften mellem Odder Kommunes tre kulturinstitutionerne; bibliotek, musikskole og den kreative skole, og på den måde skabe endnu mere værdi for kommunens borgere. Men trods den nye titel, er Allan Malver ikke et nyt navn i kommunen. I snart tre år har han nemlig været leder for Odder Bibliotek, en stilling som han bliver ved med at varetage.

”Jeg tænker ikke at min arbejdsdag kommer til at ændre sig, for mange af de her ting arbejder vi allerede med på biblioteket. Men nu bliver det formaliseret og vi kan arbejde med at vores dygtige og stærke institutioner kan få endnu mere glæde af hinanden,” fortæller den nye Kultur- og Fritidschef.

Ud over de tre nævnte institutioner, skal Allan Malver også stå for folkeoplysningen, de selvejende haller i kommunen og i det hele taget at få ført kommunens kulturstrategi ud i livet.

”Min opgave bliver at skabe synergi i kulturen i kommunen og få samlet ressourcerne på området. Vi skal blandt andet blive endnu bedre til at arbejde på tværs af institutionerne og at tænke skolen ind i arbejdet med kulturen,” siger han.

Foruden ledelsesvaret for Odder Kommunes bibliotek, bliver Allan Malver også nærmeste leder for kommunens musikskoleleder. Det indebærer blandt andet at han sammen med kommunens musikskoleleder skal sikre at musikskolens strategi og mål realiseres. Allan Malver tiltræder den nye stilling den 1. oktober – samme dag, i øvrigt, som han skal til eksamen i sin diplomuddannelse i ledelse.