Stor vandsalamander og sommerfuglen okkergul pletvinge

Bioblitz i Sondrup-området

26. maj 2021

Bioblitzen afholdes i Nyskov under Quistorff-Nyskov Fuglereservat og på naturarealer nord og syd for Sondrup. Området rummer skov, overdrev, eng, vandhul og vandløbet Sondrup Bæk.

På fuglereservatets ejendom er der opsat utallige fuglekasser og registreret i alt 74 fuglearter.
Læs mere om Quistorff-Nyskov fuglereservat

De lysåbne naturarealer byder på varierede levesteder og herfra kendes bl.a. stor vandsalamander og okkergul pletvinge, og der er helt sikkert mange arter, som vi endnu ikke har kendskab til.

Hjælp med at registrere arter, så vi bedre kan beskytte naturen

Vi vil med hjælp fra frivillige naturkyndige søge at registrere og dokumentere så mange arter som muligt. Kendskabet til arterne er vigtigt for bedre at kunne beskytte de naturværdier, som findes i området.

Tid og sted

Bioblitzen starter kl. 8 og vi forventer at slutte ved midnat.

Mødested

Ved parkeringspladsen ved Quistorff-Nyskov Fuglereservat, ca. 200 meter sydvest for Tudsdamvej 2, 8350 Hundslund.

Tilmelding

Tilmelding er ikke en betingelser, men der vil være mad og drikke til tilmeldte deltagere.

Tilmelding kan ske til merete.johannsen@odder.dk eller på tlf. 20905341 senest den 21. juni 2021.

Vi håber, at I er mange, der har lyst til at deltage i arrangementet, så vi får så stor en viden om området som muligt, og at vi får en hyggelig og spændende dag.