Visualisering af byggeri til lokalplan 1145

Boliger, erhverv og parkering på vej

10. marts 2020

Vedtagelse af Lokalplan nr. 1145 gør, at der kan opføres to punkthuse med ca. 54 etageboliger placeret på en underliggende delvis parterre-etage med erhverv og underjordisk parkeringsanlæg  ved Teglbakken og Nørregade i Odder.

Den kommende bebyggelse vil fremtræde som 7 etager ud mod dagligvarebutikken Løvbjerg og Torvald Køhlsvej og som 6 etager mod nord og de eksisterende punkthuse på Teglbakken, 

Dele af den nederste etage ud mod Nørregade kan anvendes til liberale erhverv.

Bebyggelsens 1. sals plan kan anvendes til liberale erhverv, nethandel, klinikker, institutioner og servicevirksomhed. Derudover kan der etableres helårsboliger på alle etager over stueplan. 

Der etableres grønne friarealer, hvori der indbygges ovenlys til det underliggende parkeringsanlæg.

Se en videooptagelse fra byrådsmødet, hvor byggeriet diskuteres

Martin Mikkelsen (K)
- Flot projekt og spændende projekt, hvor der er tænkt bolig, erhverv og grønne områder. Vi hæfter os ved, at der kun har været et høringssvar. Det må indikere, at der må være en vis opbakning – eller i hvert fald ikke modstand. Vi bakker op om den sag.