Boligprojekt for flere generationer i Odder

25. februar 2020

Brdr. Thybo Ejendomsudvikling har købt den storparcel i Bendixminde, som Odder Kommune sendte i udbud før jul sammen med en købsoption på en anden storparcel i området.

Byrådet godkendte købstilbudet ved det seneste byrådsmøde, og der er nu underskrevet en betinget købsaftale.

- Vi er glade for, at der kommer et boligbyggeri, hvor der er fokus på kvalitet, og hvor der skabes de bedste rammer for, at man kan leve det gode liv i mange generationer i Odder Kommune, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Kvalitet og mangfoldighed
Projektet består af et mangfoldigt boligområde med seniorbofællesskab og familieboliger, og der skal både være privatudlejning og salg. Desuden etableres et fælleshus, shelter og legeplads.

- Vi glæder os til at komme i gang. Vores projekt har temaet "Et godt liv for alle generationer", og det er netop det, som vi sigter efter at skabe. Vi sætter fokus på mangfoldighed, fællesskab og biodiversitet, siger Rasmus Kjær fra Brdr. Thybo Ejendomsudvikling.

Storparcellerne ligger i det populære boligområde Bendixminde i den nordvestlige del af Odder by. Parcellerne har en unik beliggenhed på en sydvendt skråning ned mod Stampmøllebæk.

Bendixminde er et boligområde under udvikling med plads til op mod 450 boligenheder på 40 hektar. Det er tæt på skov, skole og der planlægges en helt ny daginstitution til ibrugtagning i 2022.

Muligheder for etagebebyggelse
På storparcellerne kan der bygges tæt-lav-bebyggelse og etageboligbebyggelse. Der kan samlet opføres op til 9.772 etagemeter byggeri svarende til 4.886 etagemeter på hver storparcel.

Om Bendixminde
Mellem å-dal og bæk, skove og marker ligger Bendixminde - et nyere byudviklingsområde i Odder, hvor boligerne er placeret tæt på naturen og hvor bæredygtighed og klimahensyn er indarbejdet i områdets udformning.
Bendixminde ligger i den nordvestlige del af Odder. Arealet afgrænses mod nord af Balle Bæk, mod vest af det åbne landskab, mod syd af Stampmølle Bæk og mod øst af Balle Skov. Skoler og daginstitutioner er i gåafstand og kan nås langs hyggelige stier, og der er mange fælles rekreative områder.

Læs mere om Bendixminde og om at flytte til Odder på flyttilodder.dk

Se projektbeskrivelsen.