logo for borgerdrevne forslag i Odder Kommune

Få din sag på dagsordenen

05. november 2018

Det er nu muligt for borgere i Odder Kommune at komme med et forslag, som politikerne i byrådet skal forholde sig til. Hvis man kommer med et forslag, som der er opbakning til fra 358 borgere, bliver forslaget sendt videre til byrådsmødet.

Det er Odder Kommunes byråd, der har vedtaget den nye ordning med borgerdrevne forslag som et forsøg i to år. Dermed fortsætter Odder Kommune en tendens blandt kommunerne til at åbne op for borgerdrevne forslag.

- I byrådet er vi enige om, at vi gerne vil i dialog med borgerne på nye måder og styrke nærdemokratiet. Borgerdrevne forslag ligger i tråd med det ønske, og jeg glæder mig til at se, hvad der kommer af spændende forslag, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Forslag på Odder.dk
Rent praktisk vil man kunne slå et forslag op på siden odder.dk/borgerdrevneforslag, som andre borgere derefter kan gå ind og skrive under på elektronisk. Opnår forslaget nok stemmer inden for et halvt år, bliver det taget op af byrådet til drøftelse.

Tidligere har det kun været muligt at få en sag på dagsordenen, hvis der var en politiker, der tog sagen op efter en henvendelse fra en borger.

Styrker demokratiet
Forslaget om borgerdrevne forslag kom fra Enhedslisten og SF.

- Vi ser det som et boost af demokratiet, og vi vil gerne prøve nye initiativer af til gavn for borgerne. Med borgerdrevne forslag kan der også opstå nye fællesskaber og et mere direkte demokrati. Måske kan det også medvirke til, at flere borgere vil interesserer sig for lokalpolitik, siger byrådsmedlem Leif Gjørtz Christensen fra Enhedslisten.

Man skal være 15 år og borger i Odder Kommune for fremsætte et forslag og for at stemme på et forslag. Forslagene skal handle om kommunens anliggender, og det må ikke være forslag, som byrådet allerede har behandlet og truffet beslutning om.

Byrådet forpligter sig på at tage sagen om til drøftelse i byrådet, men ikke på, at stemme for et forslag.

Ud over de borgerdrevne forslag har borgerne i Odder Kommune også mulighed for at komme i kontakt med politikerne ved at stille spørgsmål i spørgetiden inden byrådsmøderne, de politiske udvalgsformænd har åben træffetid flere gange om året, og man kan kan også altid henvende sig til en politiker og finde kontaktinformationerne på Odder.dk

Fakta om borgerdrevne forslag 

 • I løbet af de seneste par år er borgerdrevne forslag blevet indført i en række af landets kommuner - herunder bl.a. Middelfart, Ringsted, Ringkøbing-Skjern og Albertslund kommuner. Fra d. 24. januar 2018 kan borgerforslag også komme til behandling i Folketinget.
 • Hvem kan stille et forslag?
  Alle borgere over 15 år i Odder Kommune har i en to-årig forsøgsperiode mulighed for at stille forslag, som de gerne vil have byrådet til at drøfte. Et forslag skal have 358 stemmer fra borgere i kommunen for at komme til behandling i Byrådet. Dette antal svarer til halvdelen af det antal stemmer, det krævede for at få et mandat i Byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2017.
 • Hvilke forslag kan komme i betragtning?
  Forslagene skal handle om kommunens anliggender og have relevans for de typer af opgaver, som kommunen løser. Det må ikke være et forslag, som byrådet allerede har behandlet og truffet beslutning om. Det er kun borgere over 15 år med bopæl i Odder Kommune, der må oprette forslag. Et forslag udløber 6 måneder, efter det er oprettet.
 • Hvordan stemmer man på et forslag?
  Hvis man ønsker at støtte et forslag, som en borger i kommunen har stillet, kan man stemme på det. Du skal være borger i Odder Kommune og være over 15 år for at kunne stemme på et forslag. Man skal oplyse sit fulde navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige for andre. Der bliver løbende foretaget kontrol af, at dem, som stemmer på et forslag, er borgere i Odder Kommune og over 15 år. Man kan kun stemme én gang på hvert forslag.
 • Læs mere på Odder.dk/borgerdrevneforslag