Borgere hørte om valg og seniorråd

Informationsmødet blev holdt på Ålykkecenteret onsdag eftermiddag. 

Omkring 20 borgere var mødt op til mødet for at høre mere om seniorrådets arbejde og det kommende valg. 

Formanden for seniorrådet, Else Marie Lerche, fortalte om det arbejde, som rådet laver. 

- Vi varetager de ældres interesser og er valgt af og blandt kommunes borgere over 60 år, sagde Else Marie Lerche. 

Politikerne lytter
Hun fremhævede, at Odder Kommune er en god kommune at være seniorråd i. For rådets arbejde tages seriøst, og medlemmerne bliver hørt i mange sammenhænge. 

- Vi medvirker til at forme kommunens politikker på mange områder, fordi vi skal høres, før der træffes beslutninger. Vi er de ældres vagthund, og vi siger det til politikere, hvis der er noget, der ikke er i orden, sagde Else Marie Lerche. 

Seniorrådet er også involveret i tiltag som eksempelvis en sundhedscafe og en fælles fejring af alle, der fylder 75 år. 

- Der er mere end 6000 borgere over 60 år i Odder Kommune, og det er vigtigt, at I stemmer, for det er med til at give seniorrådet mere gennemslagskraft, sagde Else Marie Lerche. 

Der er også brug for, at der er mange, der stiller op til valget. 

Reglerne blev forklaret
Efter oplægget fortalte valgansvarlig fra Odder Kommune, Birgitte de Place, om reglerne for det kommende valg. Valget bliver et såkaldt hybridvalg, hvor man kan stemme i perioden d. 9-31. oktober 2017.  Det foregår elektronisk med mindre man er fritaget fra Digital Post. så er der mulighed for at brevstemme. 

Alle over 60 år kan stemme og stille op til seniorrådet. Der skal vælges frem medlemmer og fem suppleanter. 

Valgresultatet offentliggøres den 7. november kl. 12. 

Hvad er et seniorråd

 • Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt seniorråd. Seniorrådet har til opgave at holde løbende kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikere og forvaltning
  Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem der har behov for hjælp, og for dem der kan klare sig selv.
 • Seniorrådet giver kommunens beslutningstagere råd om f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen,trafikplanlægning og kommunale budgetter.
 • Seniorrådet er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år. Medlemmerne er valgt for fire år. 
  Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer. Det behandler ikke sager for enkeltpersoner og har tavshedspligt om kommunens interne sager.

Om valget

 • Seniorrådet har fem medlemmer og fem suppleanter, og alle skal findes ved valget i 2017.
 • Du kan stemme og stille op til seniorrådet, hvis du har fast bopæl i Odder Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen, det vil sige den 31. oktober 2017. For at blive kandidat kræves der underskrift af mindst fem stillere pr. kandidat. Anmeldelseslister kan afhentes på Odder Rådhus. Listerne kan afleveres fra den 31. august kl. 12 og skal være afleveret på rådhuset senest den 14. september kl. 12. 
 • Valget foregår anonymt, og byrådet har bestemt, at valget gennemføres som et hybridvalg. Det betyder, at borgeren afgiver sin stemme digitalt. Hvis man er fritaget for digital post, er der mulighed for at brevstemme. Odder Kommune opfordrer så mange som muligt til at stemme.
 • Valget foregår i perioden 9-31. oktober og resultatet offentliggøres den 7. november kl. 12.00.
 • Borgere over 60 år, der er bosiddende i Odder Kommune, vil modtage information om valget i deres e-boks eller med posten, hvis man er fritaget Digital Post. 

Læs mere om Seniorrådet i Odder Kommune.