Grafik med borgere, der sætter spørgsmålstegn

Borgermøde om Budget 2019

Odder Kommune skal være en vækstkommune i balance. Men hvad vil det sige at være en vækstkommune, at være i balance og hvor skal pengene komme fra?
Det kan man høre mere om og deltage i debatten, når Odder Kommune inviterer til borgermøde om Budget 2019.

Borgermødet holdes på Odder Parkhotel torsdag den 23. august kl. 19-21.30.
Mødet bliver indledt af borgmester Uffe Jensen (V), der fortæller om de tre politikker som byrådet arbejder med som udgangspunkt for budgetlægningen. De tre tværgående politikker er Vækst og Udvikling, Det Gode Liv og Økonomisk Bæredygtighed. 

- Jeg håber, at der er mange borgere, der har lyst til at komme og tage del i debatten om, hvor Odder Kommune skal bevæge sig hen, hvad det gode liv er, og hvordan vi skal prioritere ressourcerne. Det handler om budget 2019, men også om de kommende fire år, siger borgmester Uffe Jensen (V). 
 
En stram økonomi
Kommunaldirektør Henning Haahr vil kort fortælle om kommunens økonomiske situation og de større projekter, der kommer i budgetperioden 2019-2022. 

- Odder Kommune har ligesom mange andre kommuner en stram økonomi, så der er ikke lagt op til et budget med store armbevægelser. Det gør det endnu mere væsentligt, at vi tager en debat om, hvordan vi skaber en vækstkommune i balance, siger kommunaldirektør Henning Haahr. 
 
Kom med din mening
Efter oplæg fra borgmester og kommunaldirektør er der lagt op til debat, hvor alle har mulighed for at tage ordet og stille spørgsmål, komme med kommentarer eller give bud på svar. Debatten er fokuseret over de tre temaer Vækst og Udvikling, Det Gode Liv og Økonomisk Bæredygtighed. Der vil være mindre debatter rundt om bordene og opsamling i plenum. 

Ideer og forslag, der kommer frem på mødet, vil indgå i de drøftelser, politikerne skal have om budgettet efterfølgende.
 
Debat på facebook
Inden borgermødet er der lagt op til en debat om budgettet på Odder Kommunes facebook. Denne debat vil køre i de to uger op til borgermødet og være tematiseret omkring de tre emner.

- Alle er velkommen til at deltage i debatten på facebook, og vi vil inddrage nogle af indlæggene til borgermødet, siger direktør for Børn, Unge og Kultur, Karsten Poulsen, som er ordstyrer for debatten på Parkhotellet.
 
Læs mere på Odder.dk
Budgetmaterialet udsendes inden borgermødet og vil være tilgængeligt på Odder.dk senest i uge 34. Læs mere om budget 2019.

Budgetlægninger finder sted i perioden september til oktober 2018.  Budget bliver 1. behandlet af byrådet mandag den 10. september og 2. behandlet tirsdag den 9. oktober.

Foreløbigt program: 

Kl. 19.00 Velkomst og kort præsentation af Odder Kommunes tre tværgående politikker:
1. Vækst og udvikling
2. Det gode liv
3. Økonomisk bæredygtighed.
v/ Borgmester Uffe Jensen.

Kl. 19.10 Budget 2019 - 2022, større projekter og de aktuelle økonomiske udfordringer.
v/ Kommunaldirektør Henning Haahr.
Bemærkninger og spørgsmål hertil.

Kl. 19.35 Oplæg og rundbordsdrøftelser om politikken vækst og udvikling.

Kl. 19.55 Vækst og udvikling i plenum.

Kl. 20.05 Pause.

Kl. 20.25 Oplæg og rundbordsdrøftelser om politikken det gode liv.

Kl. 20.45 Det gode liv i plenum.

Kl. 20.55 Oplæg og rundbordsdrøftelser om politikken økonomisk bæredygtighed.

Kl. 21.15 Økonomisk bæredygtighed i plenum.

Kl. 21.25 Afrunding v/ Borgmester Uffe Jensen