tegninger af borgere, der taler

Borgermøde om budget 2020

22. august 2019

Kom med dine input til budget 2020. Sådan lyder opfordringen fra Odder Kommune i forbindelse med, at budgettet for det kommende år skal udarbejdes.

Den 10. september inviterer Odder Kommune til borgermøde om budgettet. Det sker på Odder Parkhotel kl. 19.00-21.30.

- Jeg håber, at rigtig mange vil komme med gode input både på facebook og til borgermødet, så vi kan få en dialog om, hvad og hvordan vi skal prioritere, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Nye tiltag til borgermødet

Programmet til budgetborgermødet er inspireret af nogle af de input kommunens kommunikationsteam har fået i foråret under samtaler med kommunens borgere om god borgerinddragelse. Det har ført til et program for mødet, hvor der både er tradition og fornyelse.

Blandt de nye tiltag er, at en talsmand fra hvert politiske parti får tre minutter til at fortælle, om hvad der er væsentligt for partiet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Desuden kommer der elektroniske afstemninger på mobiltelefonen om forskellige emner samt en tydelig forklaring af den politiske proces med budgettet. Som tidligere år er direktør for børn, unge og kultur, Karsten Poulsen, ordstyrer, og der vil både være debatter ved mindre borde og i plenum.

Inden borgermødet er der debat på Odder Kommunes facebook, hvor alle har mulighed for at komme med input og debattere, hvordan kommunen skal prioritere økonomien.

Gå direkte til debatten på facebook.

Budgetlægningen ligger i år senere på året end normalt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende forhandlinger. 

Førstebehandlingen af budgettet er på byrådsmødet den 7. oktober kl. 17.00, mens andenbehandlingen er på et ekstraordinært byrådsmøde den 31. oktober kl. 17.00.

Læs budgetmaterialet på www.odder.dk/budget2020.

Program for borgermødet

Den 10. september kl. 19.00 - 21.30 på Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder

Kl. 19-20 1. halvdel

  • Velkomst og præsentation af aftenens emner. Herunder en gennemgang af den politiske budgetproces v/ borgmester Uffe Jensen.
  • Økonomisk råderum og investeringsbehov v/ kommunaldirektør Henning Haahr.
  • Politikerne har ordet. Hvert politiske parti får tre minutter til at komme med et forberedt indlæg under temaet: Hvad er det væsentligt for jeres parti i de kommende budgetforhandlinger?

Kl. 20-21.30 2. halvdel

  • Første elektronisk afstemning (via mobiltelefon): Hvilke opgaver skal kommunen prioritere højest?  Drøftelser af resultatet af afstemningen ved rundborde og i plenum.
  • Anden elektroniske afstemning (via mobiltelefon): Hvilke af disse fysiske anlæg skal kommunen prioritere højest? Drøftelser af resultatet af afstemningen ved rundborde og i plenum.
  • Samlet afslutningsdebat
  • Afsluttende bemærkninger og afrunding v/Borgmester Uffe Jensen