Borgermøder om ny togbane

Rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres. Dette skal blandt ske ved, at der anlægges en helt ny bane mellem Hovedgård og Hasselager. 

Banedanmark er i fuld gang med at undersøge mulighederne for forskellige linjeføringer og projektet er nu i offentlig høring.

Høringen løber fra den 7. december 2017 til den 18. februar 2018. Her kan alle komme med kommentarer til projektet. De indkomne kommentarer vil blive besvaret i et høringsnotat der offentliggøres på Banedanmarks hjemmeside. 

Høringsnotatet og høringssvarene indgår som en del af beslutningsgrundlaget for projektet.

Læs mere om projektet på www.bane.dk/hovedgaard-hasselager

Hvis du vil indsende høringssvar til projektet, skal det sendes til hovedgaard-hasselager@bane.dk 

Tre borgermøder
Over tre dage i midten af januar holder Banedanmark borgermøder i Horsens, Skanderborg og Solbjerg, hvor der informeres om projektet. 
Banedanmark har skitseret tre linjeføringer, og de er endnu ikke vedtaget, men er forslag, som VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og VVM-høringen vil tage udgangspunkt i.

Den endelige linjeføring for hele strækningen mellem Hovedgård og Hasselager fastlægges først efter VVM-processen er gennemført, og det vil være op til en politisk beslutning, hvilken linjeføring der vælges. Der forventes politiske forhandlinger om projektet i 2019.

Der afholdes tre borgermøder, hvor projektets påvirkninger gennemgås:

  • 16. januar Horsens Kommunes rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
  • 17. januar Skanderborg Kommunes rådhus, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
  • 18. januar Hallen på Solbjergskolen, kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg 

Arrangementerne starter alle dage kl. 19 (dørene åbner kl. 18.30).
På borgermødet vil projektet blive gennemgået og det vil være muligt at få sine spørgsmål besvaret.

Høringssvar sendes til hovedgaard-hasselager@bane.dk