De tidligere borgmestre kigger på billeder af de gamle byråd

Borgmestre på tur

29. maj 2019

De har stået i spidsen for Odder Kommune på skift i flere generationer, og onsdag formiddag var fem tidligere og den nuværende borgmester i Odder Kommune samlet. 

Det var borgmester Uffe Jensen (V), der inviterede til det første Borgmestertræf i Odder Kommune for at mødes og udveksle minder og gode historier. De fem tidligere borgmestre er Erik Toftegaard, Gerda Pedersen, Iver Tesdorpf, Elvin Hansen og Niels-Ulrik Bugge. 

Dagen begyndte med morgenmad på borgmesterkontoret, og derefter gik turen ned til byrådssalen. Her studerede de tidligere borgmestre billeder af byrådene gennem tiderne som hænger ved byrådssalen. 

Der var tid til hygge og røverhistorier. Om dengang byrådsmøderne altid varede mere end fire timer, dengang da byrådsmedlemmerne skulle række hånden op for at få ordet, og der ikke var noget, der hed mikrofoner og live transmissioner. Om dengang borgmesterkontoret lå i det modsatte hjørne af Rådhuset, og om alle de andre politikere, der har siddet i byrådet. Om hvorfor portrætterne af de tidligere borgmestre er så store, som de er, og om spændende ture til venskabsbyer og andre kommuner. 

Efter besøget på Odder Rådhus gik turen videre rundt i kommunen for at se nogle af de steder, som de tidligere borgmestre har været med til at udvikle. Turen gik bl.a. til Rude Havvej, Hov, Alrødæmningen, Torrild og den nye udstykning i Bendixminde og stierne i Odder Vest. 

Som baggrund for Borgmestertræffet ligger TV-udsendelsen "Statsministrene" på DR om fem tidligere statsministre. Udsendelsen fik Uffe Jensen til at overveje muligheden, om hans forgængere kunne være interesseret i at mødes for at tale om erfaringer og hvilke emner, der fyldte mest dengang og hvilke politiske beslutninger de er mest stolte af. Og interessen var der.