Bredt forlig om Budget 2018

Et bredt flertal i byrådet i Odder Kommune har indgået en aftale om Kommunes Budget 2018-2021. 16 af byrådets 19 medlemmer står bag budgettet.

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er alle med i aftalen. SF og Enhedslisten, der tilsammen har tre byrådsmedlemmer, er ikke med i budgettet.

Et ansvarligt budget
- Jeg glædes over, at det lykkedes at forhandle en bred budgetaftale på plads. Aftalen er med til at understøtte en god udvikling i såvel opland som by, og den er med til fortsat at gøre Odder Kommune attraktiv at bo og leve i. Jeg havde naturligvis gerne set, at alle byrådets partier var med i aftalen, men det var desværre ikke muligt. Endelig vil jeg gerne takke aftalepartnerne for en økonomisk meget ansvarlig aftale. Der er styr på kommunens drift, samtidigt med at vi styrker kassebeholdningen og afdrager på vores gæld, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Rammerne om det gode liv
Budgetaftalen tager udgangspunkt i byrådets vision for Odder Kommune om at skabe rammerne for det gode liv, skabe betingelserne for vækst og fastholde en sund og balanceret økonomi.

I teksten til budgetaftalen står der:
- Det er en bred budgetaftale, hvor den borgernære velfærd i hele kommunen er prioriteret. Der er fokus på, at fællesskabet mellem borgerne og kommunen styrker væksten og det gode liv for alle borgere. Budgetaftalen sikrer fortsat byudvikling i Odder By og oplandsbyerne og skaber gode bosætningsmuligheder. Den kommunale infrastruktur udbygges og vedligeholdes samtidig med, at trafiksikkerheden øges. I aftalen er endvidere fokus på sundhed, omsorg, fritid, kultur, klimasikring og miljø. Andre dele i aftalen bidrager til udvikling af den kommunale velfærd med udgangspunkt i de borgere, der har det største behov.

Læs aftalen Budget 2018-2021

Politikerne bag aftalen udtaler:

Hanne Appel (V):
- Vi har fået vedtaget en god og ansvarlig budgetaftale, der bl.a. understøtter inklusions- og specialklasseområdet. I Venstre ønsker vi trafiksikkerheden helt i top. Derfor glæder det os, at der er afsat midler til f.eks. trafiksikkerhedsmæssige tiltag i syv byer samt en cykelsti fra Ørting til Gylling - helt i tråd med lokalrådenes ønsker. Ligeledes tror vi, at Letbanen vil være med til at udvikle og styrke kommunens bosætning og vækst. Derfor hilser vi byggeriet af tog- og busterminalen på Rude Havvej velkommen.

Lone Jakobi (A):
- Jeg vil fremhæve de markant flere midler, som vi tilfører inklusionsområdet og udvikling af det tidligt forebyggende arbejde. Det har været et kardinalpunkt for os. Vores andre ændringsforslag er også med. Det gælder en pulje på 500.000 kr., som skal udvikle kommunen i en mere bæredygtig retning samt midler til forbedring af infrastrukturen, så man fra opland og by kan tilgå letbanen. Det er et budget, der hænger sammen og er holdt inden for et ansvarligt råderum.

Niels Rosenberg (C):
Konservative gik med i budget, da vi er et ansvarlig parti. Det er blevet et budget, hvor man kan se, at mange partier har fået alle ønsker opfyldt inden valgkampen. Vi har i rigtig mange år ønsket en cykelsti fra Ørting til Gylling, nu kom den endelig med på budgettet. Der er flere andre gode ting, som jeg vil snakke om til byrådsbehandling af budgettet.

John Rosenhøj (O):
- Dansk folkeparti i Odder har i budgetforhandlingerne lagt vægt på, at såvel skoler, opland, ældre og kultur og fritid er blevet styrket og alligevel udvist rettidig omhu med disponibelt rådighedsbeløb på såvel anlæg som drift, så det er ikke et valgbudget. Vi ser frem til at realiserer dette i det nye byråd.

Kresten Bjerre (R):
-
Der er solide radikale aftryk på budgettet. Der er afsat 1,8 mio. kr. til at få Kulturkøkkenet gjort helt færdig. Kulturpuljen styrkes nu med ekstra 100.000 kr. om året. Der sættes gang i udvikling af Odder Midtby, og der oprettes en årlig pulje til forskønnelse af byområder. Det har været en mærkesag for os, at skolerne tilføres ekstra penge. Det sker med 1,4 mio. kr. ekstra til inklusion og specialklasser. Vi glade for, at den grønne omstilling nu sættes i gang, så vi kan få en bæredygtig kommune. Vi støtter også helhjertet stien fra Odder til Norsminde fjord.