Budget vedtaget efter livlig debat

06. oktober 2020

 

Mandag aften blev den foreslåede ændring til budget 2021-2024 endeligt vedtaget med stemmerne 16 for og 3 imod, da Konservative og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget. De kom med deres eget ændringsforslag til budgettet, som blev nedstemt med 3 stemmer for og 16 imod. Forslaget kan læses i dagsordenen for byrådsmødet.

Budgetaftalen blev debatteret livligt på mandagens byrådsmøde, som kan ses her på siden.

Det blev sagt om budgetaftalen:

Jan Gade, Venstre: ”Vi ønskede en aftale, der satte gang i udviklingen af bymidten, som holdt skatten i ro og som skabte ro på blandt andet skole- og børneområdet. Det ønskede vi skulle ske gennem hverdagseffektiviseringer, men dem måtte vi give afkald på for at få en bred politisk aftale. Det har vi fået, og med blandt andet sundhedshuset, de ekstra færgeafgange til Tunø og klimatilpasning har vi en aftale med rigtig meget godt for borgerne i Odder Kommune.”

Lone Jakobi, Socialdemokratiet: ”Vi er stolte af budgetforliget, hvor vi synes at vi kan se en lige linje fra det, vi fremlagde, til det vi står med i dag. Et budget, som hænger sammen og som insisterer på fortsat udvikling, som er grønt og bæredygtigt og passer på velfærden i kommunen. Det er dejligt at hverdagseffektiviseringer er ude på alle områder, og jeg vil gerne især fremhæve de fire millioner til bedre normeringer i institutionerne og at vi har sikret 2,5 millioner til grønne tiltag.”

Martin Mikkelsen, Konservative: ”Vi havde to ønsker til årets budget, og vi ville som minimum have et af dem med. For det første at man stoppede arbejdet med Folkeparken og målrette ressourcerne mod Torvet og Rådhushaven. Ud over de 30 millioner, som de tre projekter i midtbyen, kommer til at koste, og så skal der snart findes penge til Remisen og en ny station ved Rude Havvej. Derfor mener vi godt at vi kunne prioritere midlerne anderledes. Derudover ville vi have rullet skolestrukturen tilbage. Der har været udskiftning af rigtig mange ledere siden implementeringen, og det har givet uro på skolerne.”

Ditte-Marie Thejsen, Enhedslisten: ”Tænk engang – der er indgået budgetforlig, og Enhedslisten er med. Minimumsnormeringer var en mærkesag for os, det var helt afgørende at de kom med. Men vi er ikke i mål, for det her må ikke være et engangsløft, der skal arbejdes målrettet videre. Løfter vi ikke igen næste år, bliver det et skridt frem og to tilbage. Udviklingen af byen handler om mere end folkeparken. Vi er som byråd sat i verden for at skabe udvikling, og det er fortsat et vilkår. Nogle i byrådet kalder det penge ud af vinduet, men de bliver desværre fortalere for afvikling frem for udvikling. Folkeparken er et stort og vildt projekt, men det skal vi turde – turde tænke stort og ville Odder, også om 10, 20 og 30 år.”

John Rosenhøj, Dansk Folkeparti: ”Jeg kan ikke sige at det er et dårligt budget, for vi er langt hen ad vejen enige. Folkeparken er penge ud ad vinduet og kommer ikke til at give mere handel i byen. Det er fint med afskaffelse af hverdagseffektiviseringer, men så forventer jeg bedre budgetdisciplin. Det, der skiller os er måden at finansiere på. Aftalen har forringet ældreområdet. Vi ville gerne have haft rengøring hver anden uge, og ville hellere have velfærd end folkepark.”

Kresten Bjerre, Radikale Venstre: ”Vi er glade for budgettet, som er et budget, der har fokus på at Odder Kommune skal være et godt sted at bo. Vi har sat 4 millioner til minimumsnormeringer, og det glæder mig, at vi kan få sat gang i den grønne udvikling. Glad for opbakning til folkeparken og de yderligere midtbyprojekter, for midtbystrategien skal ikke fremme handlen, men skabe en kraftfuld bymidte med aktiviteter, som børn, unge og andre kan tage fat i. Butikkerne kan ikke overleve uden et kreativt miljø.”

Marianne Hundebøll, SF: ”Jeg synes at vi er endt med et godt resultat, trods en anderledes verden. Det er godt at se at alle partierne er bag bedre normeringer – og vi er kommet et godt stykke vej i budgetforliget 2021 mod minimumsnormeringer. Samtidig var ingen hverdagseffektiviseringer forudsætningen for at vi i SF kunne være med. Folkeparken er en del af en strategi, der skal føre midtbyen ind i en ny tid. Jeg glæder mig til at komme i gang.”

Uffe Jensen, borgmester, Venstre: ”Først stor ros til processen. Havde håbet at hele byrådet var med på budgetaftalen, og jeg har oplevet processen sådan, at mange gav sig – det har givet en bred budgetaftale, og det er bedst for Odder Kommunes borgere. Godt gået. Nu kigger vi ind i et budget med et overskud på 68 millioner kroner – næsten 2,5 millioner, som er uforbrugt. Dem skal vi nok få brug for med Corona og så videre, men vi ender med at styrke kommunekassen med 6 millioner kroner om året."