Partierne bag budget 2019. Fra venstre bagerst: Kresten Bjerre (B), Elvin Hansen (A), Uffe Jensen (V). Forrest fra venstre: Lone Jakobi (A), Lone Riis (V).

Budgetaftale for Odder Kommune

24. september 2018

Budgetaftalen blev indgået søndag aften under overskriften "En vækstkommune i balance". 

- Aftalen sætter en tyk streg under, at Odder Kommune er et attraktiv sted at bo og leve og en kommune i en god udvikling, siger borgmester Uffe Jensen (V) og tilføjer: 

- Jeg havde naturligvis gerne set, at flere partier ville være med i aftalen, men det var desværre ikke muligt. Vi har haft et langt, men konstruktivt og fint forhandlingsforløb. Tak for det til alle partierne.

Konkrete tiltag
Budgetaftalen er for 2019-2022, og der er sat fokus på bæredygtighed, klimatilpasning, energirenoveringer, trafiksikkerhed, de svageste borgere, borgernes muligheder for at indgå på det ordinære arbejdsmarked, sundhed, omsorg, børn og unge og et aktivt sundt liv. 

Vækst og økonomi
Overordnet set er der i budgettet fokus på, at Odder Kommune er i vækst, men at økonomien samtidig skal styres stramt. 

I indledningen til budgetaftalen står der:

"De seneste fem år har befolkningstilvæksten i Odder Kommune været over landsgennemsnittet og salget af byggeggrunde sker i takt med, at de udbydes til salg. Væksten giver et godt udgangspunkt for byrådets vision om fortsat vækst og udvikling, det gode liv og økonomisk bæredygtighed. Partierne bag budgetaftalen er også opmærksomme på, at Odder Kommune har økonomiske udfordringer, som nødvendiggør en stram styring af kommunens økonomi." 

Odder Kommunes budget skal til 2. behandlingen i byrådssalen tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 17.00. 

Udtalelser fra partierne bag aftalen: 

Lone Riis, Venstre: 
- Jeg glæder mig over, at der alligevel er blevet mulighed for at prioritere mange gode anlægsprojekter til gavn for kommunens udvikling.
Investeringen på beskæftigelsesområdet bliver styrket og mere virksomhedsrettet, så vi sikrer, at flere vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
Vi siger ja til at optage lån for at sikre en kommune i vækst.
 

Lone Jakobi, Socialdemokratiet: 
- Det er vigtigt, at vi igen får styr på økonomien i Odder Kommune. Vi har lavet et ansvarligt budget med investeringer, der skal bringe overførselsindkomster og øgede udgifter på socialområdet tilbage på sporet. Samtidig har vi skabt plads til fortsat udvikling med styrket læsevejledning, kreativ skole og Fritidspas på børn og unge-området, massivt øgede investeringer i en mere grøn og bæredygtig Odder kommune, foruden øget trafiksikkerhed, åbent bibliotek og den hårdt tiltrængte klimatilpasning. Budgettet afspejler de prioriteringer Socialdemokratiet fremlagde ved byrådets 1. Behandling, så vi er tilfredse.
 

Kresten Bjerre, Radikale Venstre: 
- Der er stærke radikale aftryk på budgettet for 2019. Der kommer med aftalen mere gang i udvikling af en grønnere profil og en bæredygtig kommune. Nu skal fremtidige forpagtningsaftaler af kommunale jorde være uden brug af sprøjtegifte. Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til nye grønne tiltag i 2019 og puljen til en løbende udvikling af natur, biodiversitet og miljø er forhøjet til nu 1 mio. kr. om året.

Læs budgetaftalenLæs mere om budgetforløbet og materialet.